Vetenskapsartiklar.

Idag är leversjukdom utbredd bland jordens befolkning. Detta faktum beror på den fortsatta tillväxten av viral, giftigt, läkemedel, autoimmuna influenser på kroppen och, vilket är särskilt relevant nyligen, metaboliska störningar på bakgrunden av fetma och diabetes [1, 2].

I sin kliniska praxis kommer terapeuten ofta i kontakt med problemet med leverskador hos patienten både inom ramen för den viktigaste patologin och som en samtidig sjukdom. Samtidigt kan patienten inte vara specifika klagomål och leversjukdomen diagnostiseras av en slump när man avslöjar hepatomegali och / eller förändringar i biokemiska leverprover.

Ofta, på scenen av nosologisk diagnos av leversjukdom, föreskrivs hepatotropa läkemedel, ofta kallade hepatoprotektorer, vars val utförs som regel empiriskt eller i bästa fall med hänsyn till syndrom-tillvägagångssättet.

Enligt den befintliga definitionen är hepatoprotektorer droger, vars effekt syftar till att återställa homeostas i hepatocyter, vilket bidrar till en ökning av organens hållbarhet till effekten av patogena faktorer, normaliseringen av funktionell aktivitet och stimulering av reparativa regenerativa processer i levern [3]. Tyvärr, hittills, den slutliga domen om gränserna för ansökan, är effektiviteten och säkerheten för dessa läkemedel inte bildad, vilket beror på det otillräckliga antalet kontrollerade kliniska studier (KI) som motsvarar de nuvarande principerna för bevisbaserad medicin .

I klinisk praxis används i de flesta fall hepatoprotektorer:

 • med olika leversjukdomar, inklusive dess exogena lesioner (medicinskt, alkoholiskt, etc.);
 • i patologi av inre organ komplicerade av skador på levern;
 • Som metoden för "läkemedelsskydd" vid användning av droger som orsakar leverskador (vissa antibiotika, paracetamol, indometacin, statiner, antitumör och anti-tuberkulos droger etc.).

Mekanismerna för hepatoprotektorer skiljer sig också av en stor variation, men de kan reduceras till flera nyckel, bestämmer utvecklingen av farmakologiska och kliniska effekter (tabell 1).

Mekanismer för handling och kliniska effekter av hepatoprotektorer

Observera att den gemensamma allmänt accepterade klassificeringen av hepatoprotektorer idag inte existerar. Oftast är de separerade beroende på ursprung, komposition och verkningsmekanism. S. V. Okovitsky föreslog en klassificering av hepatoprotektorer, innefattar den droger för vilka hepatotropa effekten är den huvudsakliga, dominerande eller har ett oberoende kliniskt värde (fig 1) [3, 4].

Klassificering av hepatoprotektorer

Användningen av droger i denna grupp i klinisk praxis är extremt bred, så följande kommer endast att ges till de vanligaste.

1. Förberedelser av växt ursprung

1,1. Preparat som innehåller extraktioner från en uppsägning (Legalon, Silimar, Carsyl, Hepabenza), som ett aktivt ämne, har en silimarin flavonoid, som är en blandning av tre huvudsakliga isomera föreningar: silibinin, silikristin och sylidianin. Silibinin är huvudkomponenten inte bara i innehåll, utan också genom klinisk åtgärd. Med tanke på att utsikterna av terminorerna skiljer sig i ackumulering av basiska biologiskt aktiva substanser beroende på villkoren för tillväxt och som tillhör ett kemorakiskt (silibinin eller sylidianin) [5], i kliniken är det lämpligt att applicera endast de narkotika som standardiseras för silibinin.

Den grundläggande KI i silibinin utfördes med användning av dess doseringsform för intravenös administrering (natriumsaltdihydrosauccinat). Det mest studerade detta läkemedel var vid behandling av kronisk viral hepatit C (Hgs) hos patienter som inte svarade på standardbehandlingen av interferon / ribavirin. I det här fallet gjorde han en anticytolitisk effekt och fick ibland minska den virala belastningen [6]. Med tanke på uppkomsten av nya medel för icke-interferonbehandling av HSS är utsikterna för användningen av drogen på detta område tveksamma.

Med alkoholhaltig och icke-alkoholcirros av levern (CPU) i en studie visade intravenös administrering av detta läkemedel också en ökning av överlevnadshastigheten [7], medan denna indikator inte nådde statistisk signifikans [8].

Orala former av silibininin studerades med alkoholhaltig fettleversjukdom (AJSC), men den signifikanta effekten på dödligheten, erhölls inte histologiska bilden och laboratorietesterna [9, 10]. Med alkoholfri leversjukdom (NZHBP) gjorde användningen av läkemedlet i kombination med essentiella fosfolipider (EFL) och tokoferol (Vite) det möjligt att uppnå en minskning av cytolys, normalisera nomatindexet, vilket reducerar sematosisosen ( enligt ultraljudsforskning (ultraljud)) [11].

Förmodligen kan den slutliga domen om möjligheterna att använda silibinin med olika leverpatologier göras efter ytterligare KI.

1,2. Förberedelser som innehåller slickade från lakrits (Fosfoglie), demonstrerad i olika KI antiferotiska, antiinflammatoriska och antisatasaktiviteter, främst på grund av innehållet av glykyrrhizsyra i dem (GK).

Med HGS gjorde både intravenös användning och den kombinerade intravenösa och orala administreringen av GC det möjligt att uppnå en mer uttalad minskning av det histologiska aktivitetsindexet hos patienter med 2: a och 3: e HGS-genotypen med en snabbare positiv dynamik av biokemiska och histologiska parametrar utan att påverka den virala belastningen [12, tretton]. Dessa data möjliggjorde fosfogen i nationella rekommendationer för behandling av HSS som ett adjuvansmedel för patienter som inte svarade på standardbehandlingen av interferon / ribavirin [14]. Studier som utförs i den asiatiska befolkningen indikerar att den långsiktiga användningen av glykyrrhizinat bidrog till en minskning av sannolikheten för utvecklingen av hepatocellulärt karcinom (HCC) hos patienter med HGS, särskilt icke-interferoner för behandling [15].

Nyligen erhölls data på effektiviteten av den sekventiella (B / B, sedan oralt) användningen av glykyrrizininnehållande läkemedel med NZPP och AJSC. Under NJSC gjorde de 12 veckorna av fosfoglija-användning det möjligt att uppnå en anticytolytisk effekt och reducera NAFLD-fibros-poängindexet [16]. Hos patienter med AJSC ledde användningen av läkemedlet i minst 24 veckor till en minskning av aspartataminotransferas (AST) i blodet, en minskning av indexet för histologisk aktivitet och fibros i levern (FP), liksom som upprätthåller avhållsamhet [17, 18].

1,3. Preparat som innehåller extrakt från andra växter (Artichoke Leaf Extract, Liv.52 et al.), allmänt använd i klinisk praxis som hepatotropa läkemedel med plaiotropiska effekter.

Analys av användningen av läkemedel i denna grupp hos patienter med olika patologi av lever- och gallkåren indikerar deras effektivitet (genom att påverka surrogatpunkten för terapi), först och främst i närvaro av samtidig motordyskinesi av gallkrafter. Detta beror på det faktum att för många växtberedningar, en kombination av egenskaperna hos ett kolagog (ökad gallproduktion), koleretik (ökning av gallflöde) och koleretik (stimulerar minskningen av gallkåren). I AJSC och NZHBP, liksom CPU-drogerna visade inte hög effektivitet [19, 20].

Extraktet av kronärtskockblad (Hofitol) har en ytterligare avgiftning och diuretisk effekt och kan tilldelas under graviditeten.

2. Djurberedningar (Hepatosan, Prime) används för närvarande mycket mindre än andra hepatotropa läkemedel på grund av ett begränsat antal siffror som gör det möjligt för dem att utvärdera sin kliniska effekt. Enligt små studier är hepatosan kapabel att begränsa cytolys, förbättra leverens proteinsintiska förmåga [21]. RacePAPS med NZPP (60 dagars behandling) kan något minska svårighetsgraden av cytolys och cholestas, förbättra livskvaliteten och minska leverns storlek [22].

3. Förberedelser som innehåller väsentliga fosfolipider (EFL) (Essentialy n, esslever, cut Out) är en av de oftast utsedda grupperna av hepatoprotektorer. Trots det faktum att EFL genomförde ett stort antal KI, tillåter skillnaderna i utformningen av deras innehav och kvaliteten på forskningen inte att göra en entydig slutsats om deras effektivitet.

EFL har övervägande anticytolytisk effekt. Förutsättningen för effektiv användning är användningen av tillräckligt höga doser (1,8 g / dag oralt eller 1,0 g / dag v / c) med tillräcklig varaktighet av behandlingskurser [23, 24]. Man bör komma ihåg att den intravenösa formen av essentialy h innehåller deoxykinsyra som en solubiliseringsmedel (115 mg / 5 ml), så den parenterala användningen av läkemedlet är mer än 2-4 veckor oönskade. Vissa studier visar den negativa effekten av parenterala former av hepatoprotektorer data på Cholestasis syndrom. I samband med dessa författare rekommenderas en viktad inställning till användningen av EFL.

Uppmuntra data om användningen av EFLs erhålls vid NZPP. Det framgår att mottagning av läkemedlet i en dos av 1,8 g / dag 24 veckor, då 900 mg i 48 veckor, ger ett tillfredsställande kliniskt svar hos 81% av patienterna, bidrar till att minska cytolys, semantos och fibrositetsgrad i 29,2% av patienter. Behandlingen leder emellertid till en återkommande sjukdomen [24, 25].

De kliniska studierna av EFL med AJSC med en långvarig mottagning (2 år) visade inte deras effekter på fibros processer i levern, även om en gynnsam effekt på transaminasnivåer och bilirubin bevarades [26, 27].

4. Förberedelser med förmånliga avgiftningseffekter Inte klassiska hepatoprotektorer, men har förmågan att minska toxinium associerad med PCN, genom att minska bildandet eller öka bortskaffandet av endogena toxicanter.

4.1. Förberedelser med direkta avgiftningseffekter (Ornitin-aspartat, glutamin-arginin) förbättrar ammoniakmetabolism i levern och hjärnan och därigenom minskar manifestationerna av lever encefalopati (PE). Effektiviteten av olika doseringsformer av ornitin-aspartat under PE beror på svårighetsgraden av patientens tillstånd och varierar från 40% med allvarlig encefalopati till 70-90% vid mild [28]. Faktum är att den hepatoprotektiva effekten av läkemedlet (anticytolytiska och antikoletiska effekter, normaliseringen av den proteinosyntetiska leverfunktionen) är sämre i svårighetsgrad till en detoxeffekt.

4,2. Förberedelser med indirekta avgiftningseffekter Minska bildandet av endogena toxiner (laktulos, laktitol), aktivera bildningen av metaboliter som har en avgiftningseffekt (adhemationin, remaksol) eller accelererar metabolismen av toxicanter (metadoxin, fenobarbital).

Laktulos och laktitol, som tillhandahåller en hypoammonisk effekt på grund av undertryckandet av bildandet av ammoniak i tarmbakterier, fann användningen hos patienter med PE. Vid användning av dem når minskningen av koncentrationen av ammoniak i blodet 25-50%, vilket åtföljs av en minskning av PE-svårighetsgraden, förbättringen av mental tillstånd och normalisering av elektroencefalogrammet omkring 60-70% av patienterna.

Admetionin (SAM) är också en av de mest använda hepatoprotektorerna, på grund av närvaron av en avgiftning, antikoletisk, måttlig koleretisk (kolagog) och antidepressiv verkan. Enligt antikoletisk och anticybitolitisk effekt är läkemedlet sämre än Ursodeoxikolsyra (UPMK), även om det kan minska klåda med samma effektivitet som UDHK.

I vårt land är användningen av läkemedlet godkänt med HGS som ett läkemedel med antidepressiva effekt med kombinerad interferon / ribavirinbehandling. Dessutom är det av intresse som ett medel för grundbehandling under leverläkemedelsskador.

Den största effektiviteten hos det admethionin som visades under en alkoholhaltig CPU (klass A-B enligt klassificeringen av Child-Pugh), vilket möjliggör att minska den kombinerade dödligheten och levertransplantationsfrekvensen i 2 år (16% vs 30%) [29]. Under NJSC var läkemedlets effektivitet inte så hög som förväntat [30-33, 55].

Remaksol är ett infusionshepatotropiskt läkemedel som kombinerar egenskaperna hos en succinativ-innehållande korrigektor av mitokondriell dysfunktion och en balanserad polyionisk lösning (som dessutom infördes metionin, inosin och nikotinamid). Den har den mest märkbara effekten på manifestationerna av toxemi, såväl som cytolys och kolestas, vilket gör det möjligt att användas som ett universellt hepatotropiskt läkemedel med olika lesioner av levern både i terapeutiska och i terapeutiska och förebyggande system. Dess effektivitet är etablerad med HGS, medicinska (anti-tuberkulosmedel) och giftig (etanol) av leverskador [34, 35]. Liksom den exogena Sam har Remaksol en mild antidepressiv och anti-astenisk effekt.

Metadoxinet (metadoxil) har ett riktningsspektrum av verkan, som har en effekt med alkoholleverskador på grund av accelerationen av metabolismen och eliminering av alkoholspruta. I AJSC ledde användningen av metadoxin (oralt 1500 mg / dag) till en liten men pålitlig anticytolytisk och antikoletiska effekter, en minskning av svårighetsgraden av leverkroppsinfiltrering (enligt ultraljudet) [36]. De uppmuntrande resultaten av metadoxinen visade sig vid behandling av alkoholhepatit [37].

Fenobarbital används huvudsakligen med funktionell hyperbirubinemi som en inducerare av enzymer med mikrosomal oxidation i levern.

5. Förberedelser av gallsyror (Urso-oxidoxinsyra (UPHK), obstashevoinsyra) framhävs för närvarande i en separat grupp av hepatoprotektorer, på grund av deras brett antal åtgärder och närvaron av viktiga plaiotropiska effekter. Dessa läkemedel beskriver cytoprotektiv, anti-apoptotisk, antikoletisk, koleretisk, antiquibrotisk, immunmodulerande, litolitisk effekt. UDHK är det enda läkemedlet som visade effektivitet i svåra cholestatiska leversjukdomar (primär biliär cirros, primär sklerosering kolangit) [38, 39]. I egna studier använde vi läkemedlet Urdox, vilket är en kvalitativ förberedelse av UDHK med Biekquivalens, en tillräcklig till det ursprungliga läkemedlet.

Under NZPP reducerar användningen av UPC (A) svårighetsgraden av cytolys och kolestas, minskar graden av steatos (enligt histologisk forskning i vissa KI). Samtidigt var det inte möjligt att uppnå ett sådant resultat i alla studier, vilket inte tillåter entydigt rekommendera läkemedlet i denna patologi [40]. UDHK (Urdox) rekommenderas också som terapi med förebyggande och behandling av leverskador på bakgrunden av statinerbehandling [41].

Höga förhoppningar införs på den selektiva phaneseooid (FXR) -receptoragonisten med antikoletik och hepatoprotektiva egenskaper - Obeholsyra, vilket visade det bästa resultatet av behandlingen av patienter med NZHBP och andra diabetes [42].

6. Förberedelser av olika grupper (Tioktov (Alpha-Lipoe) syra, tiotriazolin) har ännu inte haft en tillräcklig bevisbas i KI för att skapa en åsikt om deras effektivitet och säkerhet med olika leverpatologi.

Genom att fylla i den korta beskrivningen av enskilda grupper och preparat bör det betonas att de kännetecknas av olika mekanismer för handlingar och farmakologiska effekter, vilket innebär ett avtryck på deras inflytande på de huvudsakliga kliniska och biokemiska syndromerna av leverskador (tabell 2).

Effektiviteten hos vissa hepatoprotektorer

Det är anmärkningsvärt att de flesta av hepatoprotektorerna har flera effekter, vilket gör det möjligt att utse dem vid kombination av kliniska och morfologiska syndrom av leverskador. Läkemedel med det bredaste spektrumet av beprövade åtgärder inkluderar fosfogliv, UPC, adhemetionin och Remaksol.

Med tanke på att hepatoprotektorer ofta har samtidigt flera farmakologiska effekter har utövare ofta några frågor, svar som är principiella när man väljer behandling:

1) I vilka kliniska situationer måste användas av hepatoprotektorer? 2) Vad är konkreta hepatoprotektorer i komposition, vad är deras beprövade effekt och säkerhet under leverskador av olika etiologi? 3) Hur man navigerar i befintliga drogdata Arsenal, liksom deras generika och vilka är de mest optimala systemen för deras användning? 4) Finns det några mångsidiga hepatoprotektorer? 5) Vilket läkemedel kan vara säkert att tilldela en patient med en polymorbid bakgrund? 6) Behöver jag tilldela hepatoprotektorer med olika mekanismer för åtgärder samtidigt och vilka kombinationer av dessa medel är lämpliga? 7) Vad är behandlingsstadiet med hepatoprotektorer och vad är användarens varaktighet?

För att svara på alla dessa frågor bör först och främst bestämmas i prioriteringen av behandlingen av leversjukdomens sjukdom.

Som ni vet innehåller fenomenet av leversjukdomar på varandra följande steg av progression beroende på fasen av fibrösa förändringar och, vilket är viktigt, av direktanslutning med etiologi.

Det vill säga, alla alternativ för kroniska leverskador utvecklas i "universella" -stegen, som passerar i början av skadestadiet, ytterligare olika stadier av FP och den efterföljande CPU (fig 2).

Huvudpunkterna för användning av hepatoprotektorer

Således är det övergripande målet vid behandling av alla sjukdomar i levern att förhindra utvecklingen och progressionen av fibrgenes, inklusive i CPU: s stadium, eftersom riskerna med omvandling i ICC ökar betydligt.

De motsvarande punkterna av appliceringen av hepatoprotektorer är som separata organslårssyndrom i form av fetthepatos (GG), inflammation (hepatit), störningar av gallutflöde (kolestas) och basiska processer i form av bromsning av progressionen av FP och FP och CPU, följt av en minskning av risken för FDC-bildning.

Huvudvynen av författarna är att bestämma fasinriktningen av hepatoprotektiv terapi med bildandet av prioriteringen av att välja ett visst läkemedel beroende på det kroniska leversjukdomens stadium.

Baserat på detta kan följande steg av hepatoprotektiv terapi särskiljas:

I. Det ursprungliga steget riktar sig till akutproteser "av metaboliska leverprocesser och lindring av de huvudsakliga kliniska och biokemiska syndromerna (se tabell 2). Under detta skede utförs korrigeringen av mitokondriell dysfunktion och det endogena avgiftningssystemet, återvinningen av hepatocytmembran, undertryckningen av golvet, upplösningen av kolestas och PCN. Detta stadium förbereder sig för grundläggande sjukdomsbehandling och kan fortsätta från ca 2 till 8 eller mer än en vecka.

II. Basic-scenen - föreskriver främst förebyggande och behandling av FP och CPU.

III. Stödsteget bestäms av det huvudsakliga patogenetiska syndromet, som inte köpts i tidigare steg och tillhörande kliniska förhållanden (AKS). Exempel på AKC kan betjäna endoteldysfunktion (ED) och dislipidemi under NZPP, immunopatologiskt syndrom i viral hepatit, depressiva störningar med eventuella leversjukdomar. Syftet med detta stadium är den selektiva "proteserna" av icke-återställda metaboliska funktioner av hepatocyter. Detta stadium utförs långvarigt (ibland vagt långt) eller på begäran.

Baserat på begreppet FP som en grundläggande progression av alla kroniska leverskador, när man väljer prioriterade riktningar på det första, inledande terapiet, bör alla viktiga kliniska och biokemiska syndrom beaktas ur deras inflytande fibrgenes.

Såsom är känt är den mest signifikanta oberoende faktorn i progressionen av FP, med undantag för cytolysyndrom intrahepatisk kolestas. Samtidigt är de flesta av de befintliga skalorna av förutsägelsen av patienter med CPU (MADDREY, MALD, GLASGOW) för att bedöma risken för sönderdelning inkluderar cholestasindikatorer.

Det är ibland CPU är redan i 3-5 år i avsaknad av behandling. Mot bakgrund av kolestas i levern är det skada på mitokondriella membran, mikrotubuli, kanaler, aktivering av hydrolyser, nekros av hepatocyter uppträder, hämmar regenereringen, tyrimuleringen av hepatocyt apoptos och deras immunskada genom att aktivera uttrycket av klass II-antigener HLA [43].

Därför är hepatoprotektorer för det första steget, i närvaro av ett intrahepatiskt kolestas, läkemedel som har bevisat effektivitet med syndromet, nämligen UDHK (Urdox), adhemetionin och Remaksol. Vidare, i fallet med intracellulärt kolestas, kan alla tre läkemedel användas som ett medel som förbättrar transportsystemen hos gallsyror vid nivån av mikrotubuli av hepatocyter. Med en härlig cholestas är användningen av UPC (Urdoca) mest föredragen. I huvudsak är det det enda läkemedlet som eliminerar någon form av intrahepatisk kolestas, på grund av aktiveringen av kalciumberoende alfa-proteinkinas, stimulering av exocytos i hepatocyter och induktion av en choleza rik på bikarbonater, vilket leder till en ökning i passage av gall och avlägsnande av giftiga gallsyror genom tarmarna.

För det andra, grundläggande, steget, är den mest lovande hepatoprotectoren, som har en direkt antiferotisk och antiproliferativ effekt, för närvarande representerad av fosfat. På grund av innehållet i den optimala kombinationen av det huvudsakliga antiferotiska medlet - GK och den anticytolytiska komponenten i fosfatidylkolin.

Läkemedlet är effektivt i leverens virusskador. Så i den japanska befolkningen visades det att utvecklingen av CPU hos patienter med HSS i 13 år mitt i användningen av glykyrrizin (178 patienter) jämfört med kontrollgruppen (100 personer) var 28% respektive 40% (P <0,002), och uppkomsten FCC i 15 år mot bakgrund av användningen av glykyrrizin (84 patient) i jämförelse med kontrollen (109 patienter), 13% och 25% av personer observerades (p <0,002). Dessa effekter är förknippade med GC: s förmåga att undertrycka aktiviteten hos stjärnleverceller, den inntade syntesen av kollagen I och III-typer [44, 45].

Valet av läkemedel på det tredje, underhållet, scenen bestäms av det ledande kliniska och laboratorie syndromet.

Beroende på leverskadorens etiologi och natur har de ursprungliga och stödjande stadierna sina egna egenskaper, medan bassteget i alla fall innebär förebyggande och behandling av FP (Tabell 3).

Uppgifter av stegen av hepatoprotektiv terapi

Viral hepatit B och C förblir en viktig zon av användning av hepatoprotektorer. Samtidigt kan antiviral terapi, trots sitt "genombrott" i förhållande till effektiviteten av viruseliminering, men ändå användas får inte mer än 50-70% av patienterna på grund av kontraindikationer, tillräckligt hög kostnad, dålig tolerans. Dessutom är det nödvändigt att överväga att dess syfte åtföljs av flödeshastigheten hos den huvudsakliga intracellulära detoxicanten - glutation, kränkning av syntesen av proteiner av bärare och oljetransport, med en eventuell efterföljande störning av transport av gallsyror. I detta avseende är huvudpunkterna för applicering av hepatoprotektorer i viral hepatit:

1) Förberedelse för antiviral terapi (reduktion av cytolys, upplösning av gulsot (cholestas), vilket skapar glutationlager); 2) Övervinna biverkningarna av antiviral terapi (stoppcytolys, kolestas, reduktion av glutationreserver); 3) Förhindra utveckling av fibros - huvudmålet för hepatoprotektorterapi, inklusive efter avslutad framgångsrik antiviral terapi; 4) syndromisk terapi med omöjligheten att eliminera den etiologiska faktorn (korrigering av cytolys, kolestas, immuninflammation och PCN).

De viktigaste medel som återställer glutationreserver är medhionin och Remaksol. För att lindra cholestasfenomen, udhk (urdox) och adhemetionin, som nämnts ovan används. Som ett effektivt antiferiskt läkemedel hos patienter med viral hepatit används fosfogium.

En separat övervägning avseende användningen av hepatoprotektorer kräver NZBP, som i befolkningen når 23-58%, och hos personer med övertryck av kroppen - upp till 74-98%. Sjukdomen har en viss sekvens av steg: Lady, icke-alkoholisk steatohepatit (NAZ), FP och CPU. Samtidigt kan FP formas i bensiet, på grund av apoptos av hepatocytlipider överbelastade. Som framgår av resultaten från MetaHanalya 2012 är FP den viktigaste prognostiska faktorn i PCPP, vilket inte bara leder till utvecklingen av en kryptogen CPU, utan också att höja riskerna för kardiovaskulära katastrofer 3 eller flera gånger [46-48]. Detta beror på det faktum att FP bidrar till bildandet av sinusformad portalhypertension och är väsentligen en ekvivalent som återspeglar svårighetsgraden av ED [49, 50].

Det bör noteras att den övertygande bevisbaserade databasen inte finns på användningen av hepatoprotektorer. Men deras möte kan anses vara underbyggd inom ramen för adjuvansbehandling AKS.

Ett av de prioriterade syftet med patogenetisk terapi NZHBP är valet av läkemedel som bidrar till normalisering av endoteliocyter (direkt eller indirekt) med olika manifestationer av insulinresistenssyndrom. Det beskriver en positiv effekt på udhk ed droger. Vid bedömningen av den halvårsterapi av gruppen av NPC, avslöjades läkemedlet UPC (URDOCA) i en dos av 17 mg / kg kroppsvikt 3 gånger om dagen i 6 månader till en tillförlitlig ökning av diametern hos Axelartären (p <0,005), som är manifestationen av de vasodilerande effekterna av läkemedel, såväl som förbättrad dilatifieringsfunktionsfunktion på grund av indikatorer på endotelberoende vasodilation [18].

En separat indikation för terapi hos patienter med NZHBP, inklusive LS, är användningen av droger med antifibrotiska effekter [51-53]. Fosfoglie, en av de få hepatoprotektorerna, vilket gör det möjligt att avsevärt påverka problemet med FP hos patienter med NZPP.

Särskild uppmärksamhet förtjänar AJSC, vars prevalens i den ryska befolkningen fortsätter att förbli på en hög nivå. Prognosen för sjukdomen bestäms främst av risken för dödligt resultat från akut alkoholstatrehepatit, vilket kan manifestera vid något AJSC-stadium - både i steget i GGO och vid FP eller CPU. Samtidigt beror risken för dödlighet på svårighetsgraden av kolestas, PCN, steg av fibrösa förändringar i levern och närvaron av AKS (patologi för kardiovaskulära, nervösa, endokrina system, njurar). Därför är den huvudsakliga uppgiften vid behandling av AJSC förebyggande av dödligt resultat, utvecklingen av FP och AKS-korrigeringen. Förberedelser av urval bland hepatoprotektorer i detta fall är medel som är effektiva för korrigering av kolestas, cytolys och pcn syndrom. Adherenetionin, Remaksol, Metoldoxyl, UDHK (Urdox), EFL (i frånvaro av cholestas) används oftast. Eftersom grundläggande terapi syftar till att förhindra utvecklingen av FP, såväl som med andra kroniska leversjukdomar, används fosfoglerna [54].

Baserat på stratifieringsprincipen föreslås systemet med hepatoprotektiv terapi som en praktisk tillämpning av olika etiopatogenetiska former av leverskador (tabell 4).

Arbetsdiagram över terapi med olika typer av leverskador

Sammanfattningsvis kommer jag att svara på de ovan nämnda frågorna:

 1. Hepatoprotektorer måste tillämpas i alla kliniska situationer åtföljda av tecken på leverskador (biokemiska leversyndrom, FP och CPU), både vid kroppens huvudpatologi och för "täckning", i fall av droger med potentiella hepatotoxiska effekter.
 2. Det finns en stor arsenal av hepatoprotektorer som skiljer sig i sammansättning och verkningsmekanismer, vars användning bör differentieras, beroende på det ledande kliniska och biokemiska syndromet och närvaron av FP. Samtidigt bestäms valet av hepatoprotector av närvaron av en bevisbas bildad på grundval av den tillgängliga kvalitativa KI.
 3. Det mest lämpliga är användningen av ursprungliga hepatoprotektorer, och i fallet med generics är det nödvändigt att fokusera på forskning som bekräftar sin farmaceutiska, biologiska och terapeutiska ekvivalens.
 4. Universella hepatoprotektorer existerar inte. Som preparationsberedningar är det nödvändigt att överväga medel med en plaiotropisk verkningsmekanism och långsamma fibrologiska processer i levern. Enligt Randomized Ki uppfyller de mest fullständigt dessa krav i fosfoglie, UPC och adhemetionin.
 5. En patient med leversjukdom och en polymorbidbakgrund är mest lämplig för att förskriva hepatoprotektorer med närvaron av en bevisbas för deras säkerhet (UDHK, fosfogium, adhemetionin, Remaksol).
 6. Hepatoprotektorer med olika verkningsmekanismer kan vara, och i vissa fall, vid kombination av lesioner och FP-syndrom, är det nödvändigt att tilldela samtidigt. De mest optimala kombinationerna kan vara: UDHK + fosfoglie; UDHK + adhemetionin + fosfoglie; Remaksol + UPHK + fosfoglie; Fosfoglie + metradoxil.
 7. Strattifieringen av användningen av hepatoprotektorer innebär närvaro av initial (upp till 1-2 månader), de grundläggande (6-12 månader eller på obestämd tid) och stödjande steg (från 1 till 3 månader eller på begäran).

I allmänhet ger det föreslagna tillvägagångssättet för exploatering av hepatoprotektorer, baserat på sin egen kliniska erfarenhet, data om bevisbaserad medicin och kunskap om den universella stratifieringen av flödet av kronisk leversjukdom, ett verkligt tillfälle att öka effektiviteten av deras behandling , speciellt med hänsyn till progressionen av fibrösa förändringar i kroppen, omvandling av den patologiska processen i CPC och CPC, såväl som varningar i samband med FP-associerade tillstånd.

Litteratur

 1. Olson J. C. Akut-on-kronisk och dekompenserat kroniskt leverfel: Definitioner, epidemiologi och prognostisering // Crit Care Clin. 2016. vol. 32, nr 3. P. 301-309.
 2. Sayiner M., Koenig A., Henry L., Younossi Z. M. Epidemiologi av nonalcoholic fettleversjukdom och nonalcoholic steatohepatit i världen // Clin lever dis. 2016. vol. 20, nr 2. s. 205-214.
 3. Okov S. V., Bezborodkin N. N., Utileik S. G., Shulenin S. N. Hepatoprotektorer. M.: Gootar Media, 2010. 112 s.
 4. Okovyt S. V., Sukhanov D.S., Romantics M. G. Hepatotropiska medel: det aktuella tillståndet av problemet // terapeutiskt arkiv. 2012. T. 84, nr 2. s. 62-68.
 5. Shchchatikhina A. S. Hepatoprotective egenskaper hos Flavolignans //-förfaranden av det vitryska statliga universitetet. 2009. T. 4, nr 1. s. 27-48.
 6. Yang Z., Zhuang L., Lu Y. et al. Effekter och tolerans av silymarin (mjölktistel) i kronisk hepatit C-virusinfektion Patienter: En metaanalys av randomiserade kontrollerade försök // Biomed ResT Int. 2014. 2014: 941085.
 7. Ferenci P., Dragosics B., Dittrich H. et al. Randomiserad kontrollerad studie av silymarinbehandling hos patienter med levercirros / lever //j-hepatol. 1989. vol. 9, nr 1. s. 105-113.
 8. Pares A., Planas R., Torres M. et al. Effekter av silymarin hos alkoholhaltiga patienter med levercirros: Resultat av en kontrollerad, dubbelblind, randomiserad och multicenter-prov / j-hepatol. 1998. Vol. 28, Nr. 4. P. 615-621.
 9. BUNOUT D., HIRSCH S., Petermann M. et al. Kontrollerad studie av effekten av silymarin på alkoholhaltig leversjukdom // rev med chil. 1992. vol. 120, nr 12. s. 1370-1375.
 10. Trinccet J. C., Coste T., Lévy V. G. et al. Behandling av alkoholhaltig hepatit med silhymarin. En dubbelblind jämförande studie hos 116 patienter // gastroenterolklinbiol. 1989. vol. 13, nr 2. s. 120-124.
 11. Loguercio S., Andreone P., Brisc C. et al. Silybin kombinerat med nonalcoholic fettleversjukdom: en randomiserad kontrollerad studie //fri radikalbiologi och medicin. 2012. vol. 52, nej. P. 1658-1665.
 12. Ivashkin V. T., Maevskaya M. V., Bogomolov P. O. och andra. Resultaten av en öppen jämförande randomiserad studie av Orion: Utvärdering av effektiviteten av inhemska droger Alterevir och Phosphogle i kombinationsbehandling av patienter med kronisk hepatit C // Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 2012. T. 22, nr 6. s. 27-37.
 13. Manns M. P., Wedemeyer H., sångare A. et al. Glycyrrhizin hos patienter som misslyckades tidigare interferon alfa-baserade terapier: biokemiska och histologiska effekter efter 52 veckor // j Viral Hepat. 2012. vol. 19, Nr 8. s. 537-546.
 14. Ivashkin V. T., Yuschuk N. D., Kozhevnikova G. M. och andra. Rekommendationer för diagnos och behandling av vuxna patienter med hepatit med // rysk journal av gastroenterologi, hepatologi, coloproktologi. 2013. T. 23, nr 2. s. 41-70.
 15. Ikeda K. Glykyrrhizininjektionsbehandling förhindrar Hepatocellulär karcinogenes hos patienter med interferonresistent aktiv kronisk hepatit C // Hepatol Res. 2007. vol. 37, Supply 2. P. S287-S293.
 16. Nedogenia S. V., Chumachek E. V., Sanina M. S., Povyets D. A. Läkemedlet "fosfoglie" i terapi av alkoholfri fettleversjukdom: preliminära resultat av en multicenter randomiserad dubbelblind slavstyrd studie "cheetah" (phg-m2 / p02-12) // kliniska perspektiv av gastroenterologi, hepatologi. 2015. Nr 5. s. 16-22.
 17. VINNIKOVA M. A., USMANOVA N. N., I Badland A. Yu., Pinskaya N. V. Effektiviteten och säkerheten hos läkemedlet "fosfoglie" med leveralkoholsjukdom: preliminära resultat av en multicenter randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie "Jaguar" (PHG-M2 / P03-12) // Kliniska perspektiv av gastroenterologi, hepatologi. 2015. № 4. s. 23-28.
 18. Mehdiyev S. N., Zinoviev E. N. Sokolovsky S. V. Endoteldysfunktion som en faktor i progressionen av icke-alkoholhaltig steatogeatit. Terapeutiska tillvägagångssätt // Effektiv farmakoterapi. 2011. Nr 2. P. 36-44.
 19. De Silva H. A., Saparamadu P. A., Thabrew M. I. et al. Liv. 52 i alkoholisk leversjukdom: en prospektiv, kontrollerad studie // j etnopharmacol. 2003. vol. 84, Nr. 1. s. 47-50.
 20. W. W., Morgan M. Y., Holzer M. A. Den ayurvediska läkemedlet Liv. 52 hos patienter med alkoholhaltig cirros. Resultat av en prospektiv, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk prövning // J Hepatol. 1997. Vol. 26, Suppl. 1. R. 127.
 21. Ivanchenkova R. A., Gatsenko V. P., Atikova E. R. Enterosan och hepatosan vid behandling av dyspepsi vid kroniska sjukdomar av gallväg // polyklinisk. 2009. Nr 2. s. 48-50.
 22. Gromova O. A. Komplexa Hepatoprotekor ProcesesK: Klinisk användning Erfarenhet // Förebyggande läkemedel. 2012. T. 15, nr 6. s. 61-63.
 23. Gamnmann K. J., Kuenker A., ​​Kuntz E., Drozdzik M. Aktivitet av essentiella fosfolipider (EPL) från sojabönor i leversjukdomar // Pharmacol ReP. 2011. vol. 63, nr 3. P. 643-659.
 24. Gamnmann K. J., Gundermann S., Drozdzik M., Mohan Prasad V. G. Viktiga fosfolipider i fettlever: En vetenskaplig uppdatering // Clin exp gastroenterol. 2016. vol. 63, nr 9. s. 105-117.
 25. Dajani A. I., Abu Hammour A. M. A., Zakaria M. A. et al. Viktiga fosfolipider som ett stödjande tillägg i förvaltningen av patienter med Nafld // Arab J gastroenterol. 2015. vol. 16, № 3-4. S. 99-104.
 26. Lieber C. S., Weiss D. G., Groszmann R. et al. I. Veterans Affairs kooperativ studie av polyenylfosfatidylkolin i alkoholförsäkring: Effekter ondrinking beteende av sjuksköterska / läkare team // alkohol Clin exp res. 2003. vol. 27, nr 11. s. 1757-1764.
 27. Lieber C. S., Weiss D. G., Groszmann R. et al. II. Veteraner. Affairs kooperativ studie av polyenylfosfatidylkolin i alkoholisk lever disese // alkohol Clin exp res. 2003. vol. 27, nr 11. s. 1765-1772.
 28. Pérez Hernández J. L., Higuera de la Tijera F., Serralde-Zúñiga A. E., Abdo Francis J. M. Kritisk analys av studier som utvärderar effekten av infusion av L-ornitin L-aspartat i klinisk hepaticensfalopati hos patienter med leverfel // Ann Hepatol. 2011. vol. 10, tillbära. 2. P. S66-S69.
 29. Mato J. M., Cámara J., Fernández de Paz J., Caballería L. et al. S-adenosylmetionin i alkoholfri levercirros: en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind, multicenter klinisk prövning // j hepatol. 1999. vol. 30, nr 6. s. 1081-1089.
 30. Baranovsky A. Yu., Rayhelson K. L., Marchenko N. V. Användningen av Heptrala i terapi av icke-alkoholisk steatogeatite // hälsosamt ukrainska. 2010. № 23. s. 42-43.
 31. Martínez-Uña M., Varela-Rey M., Mestre D. et al. S-adenosylmetionin ökar cirkulerande mycket lågt densitetslipoproteinclearance i icke-alkoholhaltig fettleversjukdom // J-hepatol. 2015. vol. 62, nr 3. P. 673-681.
 32. Medici V., Virata M. C., Peerson J. M. et al. S-adenosyl-L-metioninbehandling för alkoholfri leversjukdom: en dubbelblindad, randomiserad, placebokontrollerad provning // Alkohol Clin Exp Res. 2011. vol. 35, nr 11. s. 1960-1965.
 33. Viukalpattigopalratnam M. P., Singh T., Ravishankar A. C. Heptral (ademetin) hos patienter med intrahepatisk kolestas i kronisk leversjukdom på grund av alkoholfri leversjukdom: Resultat av en multicentre observationsstudie i Indien // J Indian Med Assoc. 2013. vol. 111, nr 12. P. 856-859.
 34. Ilchenko L. Yu., Okov, S. V. REMAKSOL: Mekanism för handling och tillämpning i klinisk praxis. Del 1. // Arkiv av internmedicin. 2016. T. 6, nr 2. s. 16-21.
 35. Ilchenko L. Yu., Okov, S. V. REMAKSOL: Mekanism för handling och tillämpning i klinisk praxis. Del 2. // Arkiv av internmedicin. 2016. T. 6, nr 3. s. 8-18.
 36. Cabllería J., Paréer A., ​​Brú C. et al. Metadoxin accelererar fettleveråtervinning hos alkoholhaltiga patienter: Resultat av en randomiserad dubbelblind, placebo-kontroll-försök. Spanska grupp för studier av alkoholhaltig lever // J Hepatol. 1998. Vol. 28, nr 1. s. 54-60.
 37. Higuera-de la Tijera F., Servín-Caamaño A. I., Serralde-Zúñiga A. E. et al. Metadoxin förbättrar de tre och sexmonh överlevnadshastigheterna hos patienter med svår alkoholhaltig hepatit // World J gastroenterol. 2015. vol. 21, nr 16. s. 4975-4985.
 38. Olsson R., Boberg K. M., de Muckadell O. S. et al. Högdos ursodeoxikolsyra i primär sklerosering kolangit: en 5-årig multicenter, randomiserad, kontrollerad studie // gastroenterologi. 2005. vol. 129, nr 5. s. 1464-1472.
 39. Paréer A., ​​Cabllería L., Rodés J. Utmärkt långsiktig överlevnad hos patienter med primär gallcirrhos och biokemiskt svar på Ursodeoxycholsyra // gastroenterologi. 2006. vol. 130, nr 3. s. 715-720.
 40. EASL-EASD-EASO Kliniska praxis Riktlinjer för hantering av alkoholfri fettleversjukdom // J Hepatol. 2016. vol. 64, nr 6. s. 1388-1402.
 41. Grigorieva I. N., Pozdnyakov Yu. M. Statiner och Ursodeoxycholicsyra: Samarbete eller Neutralitet? // Rationell farmakoterapi i kardiologi. 2009. T. 5, nr 6. s. 51-54.
 42. Mudaliar S., Henry R. R., Sanyal A. J. et al. Effektivitet och säkerhet hos Farnesoid X-receptoragonistens obetiksyra hos patienter med typ 2-diabetes och icke-alkoholfettfettleversjukdom // gastroenterologi. 2013. vol. 145, nr 3. P. 574-582.
 43. Rayhelson K. L., Prasnova M. K. Ursodeoxycholsyra: Befintliga rekommendationer och Parimationsutsikter // Doktor. Ru. 2015. № 12. P. 50-56.
 44. Rino Y, Yukawa N, Yamamoto N. Minskar örtmedicin risken för hepatocellulärt karcinom? // World J gastroenterol. 2015. vol. 21, № 37. P. 10598-10603.
 45. Tsubota A., Kumada H. Terapeutiska strategier för hepatit C // Nihon Rinsho. 2004. vol. 62, tillbära. 7 (PT 1). S. 441-447.
 46. Babak O. Ya., Kolesnikova E. V. Leverdeltagandet i bildandet av metaboliskt syndrom och insulinresistens. Statusen för problemet // prashcheva gastroenterologi. 2006. Nr 4 (30). C. 8-12.
 47. Drapkina O. M., Korneva O. N. Non alkoholfri leversjukdom och kardiovaskulär risk: Effekten av kvinnlig // Pharmatec. 2010. Nr 15. P. 1-5.
 48. Hamaguchi M., Kojima T., Takeda N. et al. NonalCoholic fettleversjukdom är en ny prediktor för kardiovaskulär sjukdom // värld J. Gastroenter. 2007; 13 (10): 1579-1584.
 49. Mehtiev S. N., Mehtieva O. A. Leverfett som en faktor för att ändra risken för kardiovaskulär "katastrof" hos patienter med arteriell hypertoni // den behandlande läkaren. 2015. № 5. S. 1-6.
 50. Casino P., Kilcyne C. M., Quyyumi A. A., Hoeg J. M., Panza J. A. Kväveoxidens roll i endotelberoende vasodilatation av hyperkolesterolemiska patienter // cirkulation. 1993; 88: 2541-2547.
 51. Mehtiev S. N., Mehtieva O. A., Smirnova M. N. Leverfibros som en indikation på terapi hos patienter med kronisk hepatit // effektiv farmakoterapi. Gastroenterologi. 2015. Nr. 1. Nr 2. P.22-34.
 52. Rockey D. C. Antifibrotisk terapi i kronisk leversjukdom // Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2005; 3: 95-107.
 53. Zois C., Baltayiannis G., Karayiannis P., Tsianos E. Systematisk översyn: Hepatisk fibros - Regression med terapi // Aliment. Pharmacol. Där. 2008; 28: 1175-1187.
 54. Mehdiyev S. N. Utsikter för komplex terapi av patienter med alkoholhaltig leversjukdom med uttalade fibrosistationer // effektiv farmakoterapi. 2011. Nr 2. P. 15-22.
 55. Le M. D., Enbom E., Traum P. K. et al. Alkoholhaltiga läkemedelssjukdomar behandlade med S-adenosyl-L-metionin: En djupgående tittar på levermorfologiska data som jämförde före och efterbehandlingsleverbiopsier // expol patol. 2013. vol. 95, nr 2. s. 187-191.

S. N. Mehtiev * , ett , Läkare av medicinska vetenskaper, professor S. V. Okovta **, Läkare av medicinska vetenskaper, professor O. A. Mehtiyeva *, Kandidat av medicinska vetenskaper, docent

* Gbou vpo spbgmu. I. P. Pavlova MZ i Ryska federationen, St. Petersburg ** GBOU VPO St Petersburg GCHAs hälsa för Ryska federationen, St. Petersburg

1Kontaktinformation: [email protected]

Baserat på de data som erhållits i många studier utvecklade M. I. Pevzner 15 medicinska dieter som minskar risknivån för efterföljande förvärring och utveckling av sjukdomar av vitala inre organ, liksom att stärka den mänskliga immuniteten. En av de mest effektiva metoderna för behandling och förebyggande av sjukdomar i urinsystemet och leveren är erkänt som diet nr 5, som kan följas i många år även hemma.

Terapeutiskt program används inte av sig själv som en panacea från sjukdomar, men endast i kombination med fysioterapeutisk och medicineringsbehandling. Börja efter denna diet är företrädesvis först efter att ha hört en läkare.

Med full överensstämmelse med alla dietregler kan det uppnås på mycket kort tid på ett mycket kort tid, arbetet med alla matsmältnings- och leverorganen normaliserar, förvärrats. Det är nödvändigt att uppfylla alla recept på läkaren. Om gårdagens bröd anges, betyder det att fräsch är strängt förbjudet. Om det är uppges att någon grov mat måste vara försiktig, måste det göras, annars finns det ingen mening i kosten.

Diet 5: e bordet

Allmänna regler Diet №5

Leversjukdomar kan schematiskt uppdelas i två stora grupper: sjukdomar i levervävnaderna och sjukdomarna i gallkanalen. I vävnaderna i levern är gallkanalerna vanligtvis mer eller mindre involverade i processen och påverkas av sjukdomarna i gallkanalerna i leverparenchyma. Detta bör övervägas vid utseendet av terapi och i synnerhet terapeutisk näring.

När man bygger en helande diet för patienter med nedsatt leverfunktioner och gallkår, bör det i första hand anses:

 • Patientens övergripande tillstånd, arten av sjukdomen och den behandling som tillämpas.
 • Graden av kränkning av metabolism, i den förordning som levern spelar en viktig roll.
 • Kärnan i patologiska processer som ligger bakom den underliggande sjukdomen.

Leveren spelar en viktig roll i organisationens metaboliska processer:

 • Syntetiserar och spelar glykogen, producerar socker, vrider proteiner och vissa alkoholer i kolhydrater, blir kolhydrater i fetter och slutligen är ett sockerdepot för kroppen;
 • Former aminosyror, deltar i överföringen av amidkväve, bildar ammoniak och urbana syntetiserar urea;
 • Delta i lipid och fettbyte, bryter fetter och syntetiserar högre fettsyror;
 • Bildar kolesterol, fosfolipider syntetiserar och är platsen för bildning av ketoner;
 • deltar i bildandet av bilirubin;
 • bestämmer huvudmetabolismen, spelar inte den sista rollen i värmeväxling
 • Delta i vatten-saltmetabolism och är ett förvaring av ett antal vitaminer;
 • Det spelar en viktig roll i hemodynamik, desinfektion av organismen och immunobiologiska processer.
5: e borddiet - Allmänna regler

Leverfunktionerna justeras av det centrala nervsystemet, hormonella och neurohumorala influenser. Fel, feber, svält, stroke, etc. Minska glykogenreserver i levern och öka fettinnehållet i levern.

De grundläggande reglerna för kosten med gallsten sjukdom och andra leversjukdomar:

 • vatten från 1,5 till 2 l per dag;
 • Salt från 6 till 10 g (med förvärring av pankreatit i det första steget, det finns inget salt, då introduceras det i kosten gradvis);
 • kolhydrater från 300 till 350 gr (mängden enkla snabba smältbara kolhydrater upp till 40 g);
 • fetter från 70 till 75 gram (vegetabilisk lipidhastighet -25 g);
 • Proteinföreningar - 90 gr, varav hälften är animaliska proteiner.

Energivärdet för den dagliga menyn varierar från 2100 till 2500 kcal. Frekvensen av matintag ökar till 5-6 gånger om dagen, mängden mat som förbrukas åt gången minskar. Massa av daglig diet - 3 kg.

En gång i veckan är det användbart att hålla på bänkade dagar: grönsaker, mejeriprodukter, äpplen. Det är nödvändigt att begränsa kolesterolförbrukningen.

3.jpg.

Att göra detta bör uteslutas:

 • fettkött och olika delprodukter;
 • Rökt korv, fett, bacon;
 • äggulor;
 • Produkter som är rik på animaliska fetter.

Det finns vissa regler för matlagning och konsumtion av mat:

 • Produkterna måste finklippas eller slipa med en mixer, vilket väsentligt minskar lasten på gallblåsan.
 • Rätterna bör vara beredda för ett par, baka i ugnen (utan brun skorpa), laga mat på vanligt sätt.
 • Det är förbjudet att steka mat, eftersom en sådan framställningsmetod leder till bildandet av oxiderade fetter.
 • Rätterna som skickas till patienten måste ha en temperatur från 15 till 65 grader - varm eller kall mat irriterar slemhinnorna i magen och stimulerar processen med gallproduktion.
 • Den tillåtna dagliga saltförbrukningen får inte överstiga 10 gram.
 • Alkoholhaltiga drycker är strängt förbjudna, eftersom de orsakar blåsanspasmer, utseendet på hepatiska kolik.
 • Processen att ta emot mat bör vara långsam, varje stycke måste noggrant jublas.

Huvudsyftet med den 5: e bordsdieten är att förbättra utflödet av gallen och normalisering av kolesterol. Detta uppnås genom kraftkorrigering, eliminering av skadliga produkter, vilket ökar frekvensen av matintag och ställer in konsumtionsläget.

Indikationer för diet №5

I prioritet - kemiskt och mekaniskt mild effekt på magemembranet i magen och tarmarna genom hälsosam mat. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kvaliteten på produkter som ingår i kosten. Värdet har en metod för att förbereda och avvisa skadliga tillsatser.

Tabellnummer 5 utser i följande fall:

 • i den kroniska formen av hepatit (ur exacerbation);
 • med gallway sjukdom;
 • under cholecystit (efter återvinning);
 • med kolit med periodisk förstoppning;
 • i levercirros (i frånvaro av dysfunktion);
 • med pankreatit och gastroduodenit;
 • Med olika intestinala patologier.

Dietnummer 5 utnämns endast i avsaknad av uttalade intestinala patologier och mage.

Diet 5: e tabell - indikationer

"Tabell nummer 5": Vad kan och vad kan det inte

Det kommer att vara användbart att berika kosten med produkter som innehåller magnesium. Detta element bidrar till att avlägsna skadligt kolesterol från kroppen, och avlägsnar också muskelspasmer, foder gallblåsan, vilket bidrar till utflödet av gallan. Det rekommenderas att inkludera produkter som stimulerar tarmens motorcykel i kosten.

Grundläggande rekommendationer:

 • Vid behandling av gallsten sjukdom är förstoppning oacceptabelt. Minst en gång om dagen måste du äta betor, plommon och produkter som innehåller växtvävnad.
 • Kalciumprodukter måste vara närvarande i patientens diet, som behandlar gallögd sjukdom (mejeriprodukter). Kalcium tillåter inte att överskott av kolesterol för att lösa och bilda stenar.
 • Två liter rent vatten - en obligatorisk daglig hastighet med en gall-namnsjukdom. Detta kommer att bidra till att minska koncentrationen av gallan, göra det mer flytande och rengöra kanalerna. Också väl dricka alkaliskt mineralvatten, men bara i riktning mot läkaren.
 • En tillräcklig mängd protein i kosten är oerhört viktigt. Det bör erhållas från fetthaltiga sorter av kött och fisk, bönor och äggproteiner.
 • I händelse av en kolesterolstörning är sådana viktiga ämnen som omega-3, 6 och 9 i kosten, de finns i vegetabiliska oljor, speciellt i linfrön, såväl som i havsfisk.

Bord - Tabell nummer 5: Mat mat efter kategori

namn

Kan ingå i kosten

Kan inte ingå i kosten

Första måltiden

soppor utan kött på vegetabilisk buljong (förbankrad);

Mjölksoppa med pasta eller croups;

Boriches (kokta utan kött);

Soppa (utan kött och ben)

koncentrerade svamp och köttbuljonger;

Dairy Okroshka

Andra kurser (sidrätter)

spannmålsprodukter (i ett gummi eller halvtopp);

Pudding, Souffle och Cottage Cheese Casseroles med russin

Müsli och havregryn

pärlgryn;

majsgrits;

MANKA OCH MILLET

Rätter och snacks

Vegetabilisk vinaigrette;

Sill (före exponerad);

Frukt eller grönsakssallader

Ginger (marinerad)

Fisk, kött och skaldjur

räkor, musslor och bläckfisk;

lax och lax (för ett par eller svagt saltad);

kött och fisk (upp till tre gånger i veckan);

Antag pilaf och kål

Delprodukter (lever, njurar, ventrikler, språk, etc.);

korv, korv, korv;

saltfisk

Grönsaker

betor, zucchini, potatis, morötter (kokt, bakat);

Äggplanter, broccoli, selleri;

Sallad, tomater, gurkor, bulgariska peppar

Kål, rädisor, majs;

lök vitlök

Bär / frukt

Äpplen (främst i bakad);

Granatäpple (utan hemokromatos)

Råfrukter och bär

Bageriprodukter

gårdagens bröd;

Cookies (endast Galleri)

pannkakor och dagens bröd;

Puff och jäst deg

Sötsaker

Dumplings med fyllning från bär och potatis;

sylt och sylt;

marmelad på pektin;

Mousse, hemlagad gelé, självkokning;

Torkade frukter (Kuraga, pommes frites, datum);

Apple Zephyr och Merengi

glass;

Kakor och krämer;

halva;

Choklad (bitter, mjölk)

Mjölkprodukter

yoghurt, kefir, gräddfil;

Ryazhenka, Prostokvash;

Stuga ost, fast pastöriserad mjölk

Produkter med ett fettinnehåll på mer än 2%

Smör

krämig (upp till 30 g);

Grönsak (från 10 till 15 gr)

-

Ägg

protein omeletter;

YOLK (inte mer än ½ st. Per dag)

Äggsvetsade skruvade

Drycker

Avkroppar (Rosehip);

Färsk juice (utan tillsats av socker);

kompoter;

gelé (hemlagad mat);

Mousses (kokta på Xywee)

grönt te och kaffe;

Alkoholhaltiga drycker och läsk

Kryddor och såser

vanillin och kanel;

Basil, dill och persilja;

sås (frukt);

Soja sås

Ketchup, senap och majonnäs (butik);

kryddor och pepparrot;

Ättika och skarpa paprika

Varianter Diet nummer 5.

Tidigare behöver studera en typ av diet. Var och en av dem har ett visst syfte och egna egenskaper.

En för alla - mottagningstiden. Frukost bör vara klockan 8.00-9.00, eftermiddagskolan - från kl. 12.00 till 13.00, middag - från 16.00 till 17.00, den andra middagen är klockan 19.00-20.00. Lätt mellanmål som en tredje middag som kan tas upp till sakprövning kl 20.00 (Kefir, Ryazhenka, etc.).

Diet 5: e bord - sorter

Tabellnummer 5a

Diet 5a är ett övergångsmoment efter diet nr 4. Tack vare den korrekt valda kosten är det möjligt att avsevärt minska lasten på levern och maximera organets funktionalitet. Huvudskillnaden är i den speciella beredningen av rätter. Alla produkter ska endast användas i den beredda och grundliga häxformen. Soppor är beredda på vegetabiliska buljonger. Croes måste komma till vänster.

Absolut vittnesbörd för tabell 5a är:

 • kompenserad levercirros;
 • cholecystit;
 • hepatit i akut fas;
 • Rekreation av gallblåsan (tilldelad till 3: e dagen).

Funktioner:

 • Rå grönsaker är förbjudna, flytande soppa utan kött är tillåtet;
 • Av frukterna är det termiskt behandlade äpplen;
 • Det rekommenderas inte för användning av hirs och kalvkött;
 • För att eliminera stagnationen av gallan är det nödvändigt att organisera en hexidnäring;
 • tillåtet maximalt tre skiva torkat bröd per dag;
 • Produkter är förbjudna som inte helt splittrat fett;
 • Del bör inte överstiga mer än 100 gram per maträtt.

I menyn kan du gradvis komma in i spannmålsgröt, grönsakspuré, flytande vegetariska soppor, puddingar, gelé och hemlagarkista.

På grund av efterlevnaden av kosten säkerställs ett normalt gallesflöde, leverarbetet förbättras avsevärt. Beroende på patientens tillstånd och graden av sjukdom, varierar dietvaraktigheten från 2 till 6 veckor. Resultatet är vanligtvis märkbart i slutet av veckan.

Tabellnummer 5V.

Indikationen för införandet av 5V-kosten är kronisk pankreatit. Ett distinkt inslag i den föreslagna medicinska näring ligger i introduktionen av fler produkter som innehåller protein i kosten. Daglig kurs ska vara ca 130 gr. Samtidigt är det nödvändigt att minska förbrukningen av kolhydrater och fetter.

5b Tabell rekommenderas för hela livet. Dietnäring minskar processen med progression av sjukdomen och minskar möjligheten att återkomna.

Funktioner 5V diet:

 • Matlagning av grönsaks soppor på köttbuljonger utan att lägga till salt;
 • Förbrukning av endast bakade grönsaker och frukter;
 • Mat måste krossas;
 • Mellan måltiderna är det nödvändigt att observera gapet vid 3 timmar;
 • För att undvika att sänka innehållet i vitamin C i kroppen rekommenderas det att dricka avkok från rosen.

Resultatet är märkbart på den 10: e dagen, om felen saknas och överensstämmer med alla rekommendationer.

Tabellnummer 5P (i)

Det är tilldelat utvecklingen av akut form av pankreatit och tjänar till att minska smärtan i bukspottkörteln och gallblåsan. Innan introduktionen av diet 5p (i) är det nödvändigt att genomföra medicinsk svält i 2-två dagar, och därefter med stor försiktighet att flytta till matar måltiderna:

 • Under den första dagen rekommenderas det att göra avkok av rosenskap;
 • Nästa introduceras av grillgröt;
 • Ångrätter rekommenderas;
 • Användbara gnidade vegetabiliska soppor.

Varaktigheten beroende på patientens tillstånd sträcker sig från 10 till 20 dagar. Därefter görs en överföring till diet 5 (ii). Resultatet av appliceringen av kosten blir märkbar efter 2 veckor.

Tabellnummer 5P (ii)

Den visas i kronisk form och vid dämpningsstadiet av akut pankreatit. Huvudsyftet är att normalisera metabolismens processer och förhindra den fortsatta utvecklingen av sjukdomen, liksom att utesluta uppkomsten av återfall.

Grundläggande rekommendationer:

 • Framställning av mjuka metoder (bakning, matlagning, bakning);
 • Undantag från ration av produkter som innehåller grova fibrer;
 • en ökning av antalet proteiner, begränsningen av salt och kolhydrater;
 • Organisation av fraktionerad fem volym näring;
 • Inkluderingen i kosten är bara järnmat.

Tabell 5p (ii) visas i 3 månader. Effekten manifesteras efter 14 dagar.

Tabell nummer 5 st

Diet 5 Press innebär en minskning av symtom med en störd borrning, åtföljd av duodenit. Den helande näringet riktar sig till restaurering av utbyteprocesser och minskar gallflöde. Samtidigt tillhandahålls en utsläppsdag.

Rekommenderad:

 • Eliminera produkter från kosten med grov vävnad;
 • Vegetabiliska fetter är förbjudna;
 • Maten måste kokas eller bakas;
 • Femvolym näring;
 • I mitten av veckan är det nödvändigt att ordna en lossningsdag;
 • Det är tillåtet att inte använda mat.

Dieten är utformad i 3 månader. Resultatet kommer att märkas efter 2 veckor.

Tabellnummer 5ZH / L

Det rekommenderas för patienter med våldsutflöde och med dyskinesi av gallkanalen. Syftet med kost och terapi vid restaurering av utflödet av gallan och förbättrad lipidmetabolism.

Rekommenderad:

 • Eliminera användningen av råvaror;
 • Ge ett överflöd av högkvalitativa proteiner och mättade fetter;
 • delade krafter till fem mottagningar;
 • Grönsaker och kött bör kokas.

Varaktigheten kan vara från 3 veckor och vidare beroende på patientens tillstånd och sjukdomsstadiet. Behandlingseffekten kommer att märkas efter 15 dagar.

Tabellnummer 5P

En mängd detta tillägg till huvudbehandlingen visas i utvecklingen av dumpningssyndrom mot bakgrunden av magsårets funktion. Dietens huvudriktning är att minska den sekretoriska aktiviteten hos mag-tarmkanalen, vilket reducerar irritation av gastriska slemhinnan.

Rekommendationer för organisation av näring:

 • minskning av portioner;
 • medföra daglig näring till 7-8 mottagningar;
 • vila efter måltid i en liggande läge i 15-20 minuter;
 • De första dagarna efter operationen måste griperas på vänster sida;
 • Mat kokas och krossas i en mixer;
 • Drick får inte vara mer än 200 ml med engångsmottagning.

Varaktighet är upp till 12 månader. Nästa följer samråd med läkaren för att bestämma effektiviteten. Om det behövs kommer specialisten att ge rekommendationer för förnyelse.

Funktioner i tabellen nummer 5 för gallway sjukdom

Tillvägagångssätt i näringsmässig organisation för personer som lider av gallsjukdom i enlighet med de rekommendationer som verifieras i praktiken:

 • minimera produkter som innehåller kolesterol för att eliminera bildandet av stenar i den livliga bubblan;
 • Ät i små portioner upp till 5-6 gånger om dagen;
 • Det finns bara varm mat, vilket bidrar med gall utflöde;
 • Eliminera kall eller alltför varm mat;
 • Ge drickläge - upp till 2 liter per dag;
 • Veckovis gör lossningsdagar på gurkor, kefir, äpplen eller kullost.

De mest användbara produkterna för groomingssjukdomar:

 • Stuga ost, kefir och ostar - som innehåller de nödvändiga organismerna av proteiner och kalcium och skapar en alkalisk miljö, förhindrar en ökning av viskositet och galldensitet;
 • Avfettat fisk och kött, kycklingäggprotein, vegetabiliska oljor - ger normal produktion av gallsyror;
 • Färska bär, grönsaker och frukter rik på vitaminer av grupper A, B och C - Minska gallkristalliseringsprocesser;
 • gröt från hirs, bovete och kornflingor, liksom torkade frukter - innehåller den erforderliga mängden magnesium, mättade inre organ och vävnader;
 • Plommon, betor och produkter med högt vävnadsinnehåll - ökar intestinala peristaler och förhindrar utseende av förstoppning;
 • Mineralvatten (Essentuki nr 17) - bidrar till normalisering av matsmältningsprocesser.

Det finns ett antal produkter som är förbjudna. Bland dem bör belysas med fettsorter av kött och fisk, animaliska fetter och äggula av kycklingägg. Det är oacceptabelt att inkludera rostade, rökt och marinerade produkter. Utesluta koncentrerade svampsoppa. Det är nödvändigt att vägra från mjöl och bundna produkter, liksom från sura söta sorter av bär. Negativt påverkar gallblåsans tillstånd. Starkt kaffe och te, såväl som svart choklad. Alkoholhaltiga drycker, marinader och kryddor är oacceptabla.

Tabell - Diet nummer 5 med gallway sjukdom - exemplarisk meny

Måltid

Produkt eller rätter

belopp

Frukost

Ostmassa pudding

130 gr

Havregryn med olivolja

150 gr

Glas te med mjölk

200 gr

Lunch

Sött äpple

50-70 gr

Middag

Del av vegetarisk soppa

150-170 gr

Kokta för ett par grönsaker (helst morötter)

150 gr

Kokat kött

200 gr

Dekoration av Ryshovnika

200 ml

Eftermiddagsperson

Dekoration av vilda rosor med bröd eller kakor

200 ml

Middag

kokta potatisar

170-190 gr

Kokad fisk

100 gr

Kål och morotskivor med vegetabilisk olja

100-130 gr

te

200 ml

Användbar 2 timmar innan sömn dricker ett glas kefir. Battime bör inte vara mer än 2%.

Om patienten reagerar positivt till en dietförändring, injiceras bordet under en lång tidsperiod. Minsta varaktighet är 5 veckor eller tills ständig remission kommer. Varaktigheten av förbrukningen beror på det maximala inställningen av diet nr 5 till normal hälsosam näring.

Kursen utförs under lång tid i 1,5-2 år. Kraft och ingredienser kan ändras i enlighet med de grundläggande riktlinjerna för kosten.

Diet nummer 5 efter att ha tagit bort gallblåsan

Många som utsätts för avlägsnande av gallblåsan upplever vissa komplikationer i framtiden. Studier har visat att 10-30% av patienterna som har flyttat avlägsnandet av gallblåsan lider av diarré. Denna komplikation bör äga rum i sig under en viss tid. Men det finns fall då detta obehagliga symptom bevaras i många år.

Med en hälsosam gallbubbla är utsöndring och gallström under kontrollen av hormonet som kallas cholecystokinin. Så snart gallblåsan avlägsnas, kontrollerar detta hormon inte längre gallströmmen. Det visade sig att efter avlägsnande av gallblåsan är gallflödet kontinuerligt.

Gallsalter är nödvändiga för att smälta och absorbera fett. Om en person som har genomgått en operation att ta bort en gallblåsan, använder produkter med ett högt fetthalt, uppträder dålig smältbarhet, vilket kan leda till en fettdiarré. Studier har visat att fettinnehållet i stolen är högre hos personer som har tagits bort en gallblåsan.

Dieten i postoperativa perioden, som bör följa patienterna omedelbart efter operationen på den livliga bubblan, ser vanligtvis ut så här:

 • Det är en långsam och väl tuggmat;
 • I inget fall att överge
 • Äta rekommenderas för små portioner av 5 eller 6 gånger om dagen;
 • Förbrukningen av mättade fetter bör begränsas.
 • Mat måste kokas för ett par eller bakat;
 • Det bör gradvis ökas med mängden fiber i kosten, vilket kommer att bidra till att normalisera stolen och stoppa diarréet i händelse av dess förekomst.
 • Det är lämpligt att flytta efter en måltid i 5-10 minuter, hjälp hjälper till att förbättra matsmältningen.
Диета 5ый стол после удаления желчного пузыря

Mängden kalorier som tillhandahålls av fett måste begränsas till mindre än 30% av den totala kosten.

Användningen av grönsaker är av särskild betydelse. Vid avlägsnande av gallblåsan är tarmarna mer relevanta. De kokta grönsakerna är enklare att smälta och hjälpa till att minska surheten orsakad av gall.

Rå grönsaker är mer komplicerade för matsmältning. Även om de tar med samma mängd fiber, är det bättre att inte komplicera tarmens arbete.

De mest rekommenderade grönsakerna:

 • Färg, vitkål;
 • broccoli;
 • morot;
 • Bulgarisk peppar;
 • Gröna bladiga grönsaker.

Broccoli är universell mat, som är perfekt kombinerat med andra tillåtna produkter. Perfekt för förberedelse av sallader.

Enligt studien som publicerades 2019 minskar konsumtionen av fiberlösliga de negativa effekterna av syror i magen. Detta ämne bidrar till att bli av med galler mer effektivt och snabbt.

Några rekommenderade källor:

 • Äpplen, bananer, torkade frukter;
 • morot;
 • Blå blackberry;
 • Brysselkål.

Omedelbart efter cholecystektomi är det inte önskvärt:

 • choklad;
 • korv;
 • Ägg, särskilt äggula på grund av hög fetthalt;
 • Blå fisk, skaldjur;
 • helmjölk, olja, grädde;
 • Rund, peppar, rädisor, vitlök;
 • Rå äpplen, melon, vattenmelon, citrus
 • Oljeväxter: Oliver, Valnötter, Hasselnötter, Mandel;
 • produkter som orsakar meteorism (bönor, kål, kronärtskocka, rålök);
 • alkohol;
 • kolsyrade drycker;
 • Rött kött och fettfisk;
 • starkt kaffe och te;
 • tobaksvaror.

Galldieten bör innehålla cirka 30 g lipider per dag, det vill säga, mindre än 25% av det totala.

Rekommenderade produkter:

 • varmt örtte (kamomill);
 • Skummjölk, stekost, yoghurt;
 • Ris, pasta, bröd, crackerkakor;
 • Renad böna (måttligt);
 • Bakade frukter, kokt i sirap;
 • magert kött, låg fetthalt kokad skinka;
 • Mager eller vit fisk;
 • kakor eller torkat bröd;
 • Vegetabiliska soppor med bovete, ris, korn eller vermicelline (grönsaker får inte passera);
 • Olelets för ett par;
 • kokta eller gryta grönsaker (pumpa, äggplanter, zucchini, kål, morötter);
 • Från råa grönsaker, gurkor, tomater, sallad är tillåtna;
 • Kissel, fastsättningste;
 • Marmelad, marshmallow, socker, honung.

Allmänt accepterade rekommendationer efter att ha tagit bort gallblåsan:

 • Under de första 24 timmarna efter operationen. Det är nödvändigt att endast använda lågfettiga vätskor - i små volymer, vatten, avkok av kamomill. Beroende på patientens tillstånd kan vissa produkter introduceras i flytande form - skummjölk, fruktjuice (med undantag för citrus), feta kycklingbuljonger eller grönsaker.
 • 48 timmar efter operationen. En semi-flytande diet med lågt fetthalt introduceras. Införandet av mat görs på grundval av varje persons tolerans. Det kan vara: fetma mejeriprodukter (förutom ost), bakade äpplen, gelé, fruktgröt, potatis eller grönsakspuré med lågfett kyckling, grönsakspuré med Sigom, etc.
 • Den tredje dagen. Tillåtet med små portioner: lågfettiga mejeriprodukter, kokt magert kött eller vit fisk, kokta frukter, bakad eller i sirap, mjukt bröd, etc.
 • Under de följande dagarna. Portioner ökar. Om toleransen är bra kan du hålla dig till måttliga mängder i 2-3 veckor. Olivolja ska vara den främsta källan till kostfett. Under de första 3 veckorna bör fysisk ansträngning elimineras.
 • En månad efter operationen. Du kan försiktigt flytta till normal näring. Från denna punkt är det möjligt att förbereda sig på grillen utöver den ångade, bakade, kokta. Det är värt att avstå från stekning och bakning. Bean efter tillagning ska släppas från huden.

Detaljer för vilka uppmärksamhet bör betalas:

 • öka delarna bör gradvis vara
 • Riklig diet kan orsaka obehag;
 • Att använda för fet mat kan orsaka smärtattacker och jämn diarré.

Människokroppen har en funktion lätt anpassad till förändringar, över tiden, den vanliga livsstilen återställs. Det är mycket viktigt att följa läkarens rekommendationer för att undvika skador på matsmältningsorganet. Omkring 95% av de som har haft en gallblåsa kan återgå till normal näring under en kort tid.

Terapeutisk diet

Vi erbjuder en ungefärlig balanserad meny för en vecka. Vissa produkter och rätter kan ändras beroende på personliga preferenser, men inom den permanenta.

Menykietnummer 5 (strömläge)

Måndag

 • Frukost: Omelett i en dubbelkedja med 2 ägg och en halv tomater och gott om grönsaker, äpplen och morotsallad med honung.
 • Den andra frukosten: del (150 g) stekt ostgryta och ett glas kefir.
 • Lunch: Vete soppa på grönsaksbuljong, 100 g betrullkaviar, 1 torrgrå brödskiva.
 • Snack: 1 låg fetthalt köttklick, 1 färsk gurka.
 • Middag: Kål maträtt och 150 g kokad fisk.

Tisdag

 • Frukost: 150 g Cottage Cheese, 5 st. Pommes frites, ett glas fruktgelé.
 • Den andra frukosten: En tallrik med winegrret (utan syltade gurkor), en skiva av klibröd.
 • Lunch: Borsch (matlagning på buljongen är omöjlig), 150 g kokad kalvkött.
 • Snack: Färsk rädisa sallad, linnolja gurka.
 • Middag: 1 Bakat äpple, 2 kakor, ett glas kefir.

Onsdag

Post på kefir. Du måste ta 1-1,5 liter 1% Kefir och kontakta det för 5-6 mottagningar under dagen. Det är också tillåtet att dricka vatten och osötat te.

Torsdag

 • Frukost: En tallrik med söt havregryn, 1 bakat äpple, 150 g naturlig yoghurt.
 • Den andra frukosten: En maträtt med råbetor, avlopp och äppelsallad, ströks med hackade valnötter och kryddat med yoghurt.
 • Lunch: grönsaksoppa med grönsaker, skiva av rågbröd, 100 g bakad fisk.
 • Snack: Kokt kycklingben.
 • Middag: Två medelbakade potatis med vegetabilisk olja, sallad av gurkor och tomater med linfröolja och gröna.

fredag

 • Frukost: En tallrik med bovete gröt, 2 ägg skrynkade utan äggulor, 1 tomat, strö med gröna och riven ost.
 • Den andra frukosten: En skål med fruktsallad med ett glas kefir eller en enkel yoghurt.
 • Lunch: Linser med kyckling och grönsaker, torrbrödskiva.
 • Snack: En medium aubergine bakad med Adyghe Cheese.
 • Middag: tallrik soppa från ris med mjölk.

Lördag

 • Frukost: En maträtt av hirsgröt med äpplen och torkade frukter, ett glas svagt te med citron.
 • Andra frukost: 200 g bakad pumpa med honung.
 • Lunch: En maträtt av potatis potatismos, 150 g fisk beredd i en dubbel panna, en tomat.
 • Snack: Omelet från 2 proteiner med massor av grönsaker.
 • Middag: Kålkål med grönsaker, en ångkotlett.

Söndag

Post på gröna äpplen. En och en halv kilo är uppdelade i 6 mottagningar under dagen. Du måste dricka mycket rent icke-kolsyrat vatten och smakligt te.

En sådan diet kommer att bidra till att förbättra gallblåsans och kanalernas tillstånd, minska kolesterolnivåerna.

Меню диеты 5ый стол

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med denna diet inkluderar:

 • fysiologisk balans och lätt tolerans
 • normalisering av gallblåsans och leverens funktion
 • Förebyggande åtgärder, förebyggande av återfall.

Nackdelarna med kosten är följande indikatorer:

 • Matlagningskunskaper behövs, liksom tid att göra detta (vissa rätter är komplexa och långsiktiga utförda);
 • I de flesta fall måste kosten respekteras under lång tid.
fynd

Vid stationära förhållanden matas patienter fyra gånger om dagen. Till frukost står för 25-30% av den dagliga kalorienessen, till lunch - 35-40%, för eftermiddagen - 10-15% och till middag - 25-30%. På samma sätt är det nödvändigt att agera hemma. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt frukost, för i morgonen är energiförbrukningen maximala och på kvällen minskar de.

Diet nr 5 tillåter patienter att uppnå följande resultat:

 • återställd leverdrift;
 • Funktionen av gallkanaler normaliseras;
 • Utvecklingen av nya stenar förhindras;
 • minskad kroppsvikt;
 • Den övergripande hälsan förbättras.

Matsteknik måste vara samtidigt som är direkt relaterad till rytmen för matsmältningskörtlarna. Med tiden justerar kroppen till diagrammet och det stilade urvalet av gastrisk juice samtidigt inträffar. Denna process leder till aptiten, full matsmältning och god absorption av näringsämnen. Av denna anledning är slumpmässig mat ogiltig.

I en daglig diet måste frukter och grönsaker vara närvarande. Belkmat måste vara närvarande 1-2 gånger om dagen. Fisk och kötträtter måste kombineras med grönsaker. Ju mer diverse kosten blir desto bättre. Men huvudbetoningen bör ske inte med kvantitet, men på kvalitet ur medicinsk synvinkel.

Dietnummer systemet är riktat till behandling av fasta sjukdomar, med undantag av behoven hos en viss patient. Det här alternativet är bekvämt för organisationen av kollektiv, men inte individuell näring. I modern näring anses sångerskosten redan föråldrad, eftersom de är utformade främst till generaliserade sjukdomar i sjukdomar, och inte på patienter som kan drabbas av flera sjukdomar. I praktiken passar patienterna inte "ut" i den etablerade modellen av sjukdomen, så kosten inte passar dem.

Referenslista:

https://www.medicina.ru/upload/iblock/f69/dieta-_5.pdfhttpps://ukrubekaz.files.wordpress.com/2015/04/dieta-nomer-5.pdfhttp://pischevaria.ru/ Peevner-base-åtgärden Карсил: побочные эффекты, особые указания

Preparatet "Carcil" är ett effektivt och billigt medel för behandling av kronisk leverinflammation. Kompositionen innefattar endast en naturlig komponent - ett spottat mjölkextrakt. På grund av detta blir resultaten av behandlingen märkbara i en månad - hos vissa patienter finns det fall av fullständig återhämtning. Biverkningarna av detta läkemedel är inte så mycket, dessutom observeras de sällan.

Innehåll:

Sammansättning och beskrivning av Carsil tabletter

"Carcil" avser antitoxiska läkemedel, klättringsliv från toxiner (hepatoprotektiv åtgärd). Finns endast i form av tabletter - i ett paket finns 80 stycken. Den aktiva substansen är silimarin: Detta är extraktet av fruktfruktspotted mjölktistel. Varje tablett innehåller 22,5 mg av denna komponent.

Läkemedlet släpps utan att ge ett recept, men före terapiens början rekommenderas att man konsulterar en läkare. Tabletter lagras under normala förhållanden (rumstemperatur inte högre än 25 grader, måttlig fuktighet). Hållbarhetstiden är 2 år från produktionsdatumet.

Indikationer och kontraindikationer

Läkemedlet är visat i närvaro av sådana överträdelser:

 • kronisk leverinflammation;

 • lesionlever mot bakgrunden av förgiftning;

 • alkoholhaltig förgiftning

 • Cirros av levern.

Verktyget är förbjudet att acceptera barn upp till 5 år, såväl som i ett tillstånd av akut förgiftning (av olika skäl). Mottagandet är också utesluten i närvaro av individuell intolerans av silimarin eller andra ämnen som utgör tabletterna.

Bieffekter

I de flesta fall åtföljs inte receptionen av läkemedlet av några komplikationer. Men ibland biverkningar är möjliga:

I sällsynta fall manifesteras också andra oönskade tecken, men de passerar snabbt efter slutet av medicinen.

"Carsil": bruksanvisningar

Doseringen beror på patientens ålder och sjukdomen:

 • Tonåringar från 12 år och vuxna 1-2 tabletter 3 gånger om dagen;

 • Barn från 5 till 11 år inklusive - 2-3 gånger om dagen i ett belopp beräknat från förhållandet 3 mg av det aktiva ämnet per kilo av massan;

 • Vid förvärring av sjukdomen visar vuxna dubbelräntan (jämfört med standarden) 3 gånger om dagen.

Den övergripande behandlingen beror på patientens ålder, dess övergripande tillstånd och naturens natur. För det mesta varaktigheten är 3 månader. Därefter måste du ta en paus. I framtiden förhandlas repetitionen av behandling med läkaren.

Överdos

Fall av överdosering tills det inte detekteras. Men teoretiskt är det inte uteslutet. Om dosen av beredningen av "Carsil" av misstag störs, är det nödvändigt att brådskande orsaka en kräkningsreflex och förbrukas flera tabletter av aktivt kol eller andra sorbenter. Behandlingen är föreskriven symptomatisk, beroende på de manifesterade tecknen. I extrema fall måste du orsaka akutvård.

Interaktion med andra läkemedel

Om du kombinerar "Carsil" med preventivt preventivmedel minskar effektiviteten av den senare. Vid samverkan är det möjligt att stärka effekterna av läkemedel av sådana grupper:

 • antihistaminer;

 • antikoagulanter;

 • Psycholeceptic;

 • Antifungala läkemedel;

 • Antineoplastiska preparat;

 • Hydolipidemiska medel.

speciella instruktioner

"Carsil" används främst för att återställa leverns funktioner. Men behandlingen kommer inte att ge en beständig effekt om patienten inte anpassar livsstilen. Det är nödvändigt att helt överge alkoholhaltiga drycker, stekt, för fet mat. Dieten är önskvärd att vara förenlig med läkaren.

Om patienter har en kränkt hormonell bakgrund (samtidiga sjukdomar: hos kvinnor: livmodermiom, endometrios, karcinom i livmodern eller bröst, hos män - prostatacarcinom), kan du bara ta tabletter i samordning med din läkare. Detta beror på det faktum att silimarin har en östrogenliknande verkan.

Det är också viktigt att komma ihåg att vete stärkelse är en del av tabletten som en extra komponent, så det är förbjudet att patienter med celiaki. Ett annat hjälpämne är laktos. Om patienten har intolerans mot sockerarter, är receptionen också utesluten.

Mot bakgrund av "Carsila" mottagning i sällsynta fall utvecklas gulsot. I det här fallet upphävs terapi omedelbart och hänvisas till ett samråd till läkaren.

Uppmärksamhet!

"Carsil" används för behandling av sjukdomar av njurhundar, katter och andra husdjur. Att beräkna 3 mg per kg levnadsvikt.

"Carsil": pris, analoger, recensioner

Läkemedlet släpps till ett pris på 350-450 rubel per paket med tabletter (80 st.). Till analogerna av "Carsila" innehåller sådana droger:

Läkemedlet är populärt - det rekommenderas att använda mer än 90% av köparna. Recensioner markera huvudfördelen - läkemedlet är effektivt. Det finns också ett överkomligt pris. I vissa fall talar patienter om fall av återhämtning för månaden (det här är minsta behandlingstid), vilket bekräftas av laboratorietester.

X

Informationspolitik * Informationen på webbplatsen är avsedd för specialister inom medicin och läkemedel. Är du specialist?

TJA, NEJ

Jag accepterar bestämmelserna i det juridiska avtalet >>

Informationen som presenteras på denna webbplats är offentlig i naturen, tjäna endast informationsändamål och kan inte betraktas som ett offentligt erbjudande eller minskat för förvärv av varor, tjänster.

En del av informationen är avsedd för vårdpersonal och läkemedel inom hepatitbehandling, levercirros, toxiskos, inklusive viral hepatit.

Den här webbplatsen innehåller information för proffs inom medicin och läkemedel, och kan innehålla information om produkter, av en eller annan anledning är inte överkomlig eller ej officiellt godkänd i ditt land. Sådan information är mycket osäker och är föremål för det väsentliga inflytandet av olika faktorer, inklusive vetenskapliga, affärer, ekonomiska och finansiella och som ett resultat av detta kan de faktiska resultaten skilja sig avsevärt från de som anges på denna webbplats.

Besökaren på den här webbplatsen måste vara medveten om risken i samband med felaktig förståelse och tolka informationen. Besökare bör inte använda informationen på denna webbplats, som medicinsk rådgivning eller rekommendationer. Det bör komma ihåg att valet, syftet och användningsmetoden för läkemedlet kan utföras och bara identifiera den som behandlar läkaren, med hänsyn till de enskilda egenskaperna hos din kropp och övervakar användningen av läkemedlet.

Informationen på denna sida ska inte användas för självdiagnos och behandling, och kan inte vara ersättare för en persons heltidskonsult.

Du är bekant och accepterar villkoren i det juridiska avtalet >> och är medvetna om att informationen på webbplatsen www.geptrong.ru, www.geptrong.com bör inte användas för självdiagnos. Självmedicinering och är inte en ersättare för samråd med läkaren.

Effektiva preparat från leverhepatos

Hepatos lever: Taktik av handling genom att lösa problemet

En hälsosam bild i livet i den traditionella förståelsen av denna fras är nyckeln till den normala driften av kroppen som helhet och i synnerhet levern. Denna kropp är snabbare än andra lider om utbytesprocesserna bryts. Leversjukdomen som orsakas av ackumulering av fettvävnad - hepatos är ett vanligt problem som allvarligt kan undergräva hälsan och minska livskvaliteten. Vi kommer att räkna ut i orsakerna till hepatos, dess typer och hur man hjälper levern att återställa din normala funktion.

Hepatomineringsklassificering

Beroende på intensiteten av förändringar som uppstår med levern är hepatos uppdelad i akut och kronisk. I det akuta förfarandet av processen finns det ett skarpt och levande utseende av symtom, degenerativa förändringar fortskrider snabbt. Akut hepatos utvecklas vanligtvis som ett resultat av förgiftning. Kronisk hepatos uppvisar vanligtvis inte på något sätt, sprider gradvis mot bakgrund av fetma, diabetes, alkoholism eller andra sjukdomar i samband med samlingen av metabolism.

Källan till problemet kan vara extern och ärftlig. I det första fallet framträder hepatosen som det förväntade resultatet av den okontrollerade mottagningen av droger, obalanserad näring (drog-alkoholhaltig) och missbruk av alkoholhaltiga drycker (alkoholiska).

Förkunskaper för utveckling av hepatos

Att tänka på leverns hälsa är det nödvändigt för människor som har en historia av följande sjukdomar:

 • diabetes

 • Minskad insulinkänslighet

 • Sjukdomar i sköldkörteln

 • alkoholism

 • fetma

 • Visceral fetma

 • Kolhydrat och lipidbrott

 • Cushing syndrom

 • Proteinbrist

Människor faller i riskgruppen, under lång tid vidhäftad till en vegetarisk och vegansk kost, patienter tar en lång tid av antibiotika, liksom gravida kvinnor.

Klinisk bild av hepatos

De inledande stadierna av sjukdomsutvecklingen åtföljs av en svag sjukdom, som ofta inte är förknippad med levern. Med förvärring av problemet kan följande symtom dyka upp:

 • snabb viktminskning

 • brist på intresse

 • kräkningar och illamående

 • Ljus vaskulär ritning som stannar genom huden

 • Så kallade "leverpalmer"

 • Ändra tonen i huden och slemhinnorna till gulaktig, särskilt uppenbarligen märkbar på spolfärgen

 • Kluster av vätska i området av peritoneum

Vad är farlig hepatos

Den vanligaste är fet hepatos eller steatohypaatos - dystrofisk förändring i organsvävnader, som åtföljs av att fylla hepatocyter med fettavsättningar. Återfödelsen av cellerna provocerar vad levern upphör att uppfylla sina funktioner, kroppsinteriikationsförmågan, utvecklingen av enzymer etc. I framtiden är det i avsaknad av adekvata terapeutiska åtgärder bifogas fibros på problemet, som förvärrar till cirros och bildandet av en malign tumör.

Diagnosfatenhepatos till patienter som har förändrats 10% och mer från den totala levern.

Cellerna kan återfödas både i liten blommig och storskalig typ. I det första fallet påverkar steatos inte livskraften hos hepatocyter, och i den andra cellstrukturen lider och celler dö.

Lipider ackumuleras i levern på olika sätt. Med en jämn fördelning av fett hänvisar hepatos till den diffusa formen av sjukdomen. Zonalformen kännetecknas av en separat skada på enskilda områden. Om hepatosen är desigering utsätts cellerna för förändringar i kroppsvävnadens kropp, med fokala scenarier, är sjukdomen lokaliserad i en viss del.

Diagnos och prognos

Detektera problemet är ganska svårt, eftersom symptomen på kronisk hepatos är vanligtvis neuroprisk. Den viktigaste diagnostiska metoden är en ultraljudsstudie av levern, hepatosen manifesteras av en förändring i organets echogenicitet och en ökning av den i storlek. Andra instrumentstudier utses: ett angiogram, MR. Förutom laboratorieundersökningar: blodprov för leverenzymer, som som svar på vad som händer med kroppen, ökar ofta. Slutligen görs diagnosen enligt resultaten av att studera urvalet av vävnader - biopsi.

Vid de första etapperna bärs hepatos genom överensstämmelse med näringsrestriktioner - det räcker för att återställa utbytesprocesserna i vävnaderna, returnera sin funktionalitet till cellerna. Om sjukdomen redan har utvecklats, räcker inte bara kosten, omfattande åtgärder bör vidtas. I det här fallet använd taktik, kombinera kraft, narkotikabehandling och strikt läge, vilket inte bara är en tillfällig åtgärd utan ett sätt att leva.

Kraftprinciper

Oavsett hur mycket du ville dricka en magisk tablett och återvända leverns hälsa för alltid, är nyckelpunkten i sin behandling en diet.

Den mest rekommenderade näringsmetoden är ett dietnummer 5, skapat av Pessner. Som en del av den terapeutiska menyn rekommenderas att välja magert kött, fågel utan läder och fett, feta sorter av vit fisk. Det är möjligt att begränsa bröd, från denna kategori av produkter finns det bara en torkad råg eller vete, ett strikt förbud åläggs en PBC och bakning. Som ett undantag kan du njuta av dig med en torrkakor eller kex. Mejeriprodukter bör ersättas med fermenterad mjölk, föredragen av oskyldig stallost, kefir, jon. Alla spannmål måste kokas till crumb, begränsa det vita riset. Trots den uppenbara fördelen med färska frukter och grönsaker, måste patienter med hepatosis välja vad som faller på bordet. Till exempel måste du överge alla sura, liksom från tomater, rädisa, sorrel, baljväxter, vitlök och båge. Bland dessa produkter är det lätt att göra en kraftplan i enlighet med personliga preferenser. Det är nödvändigt att strängt övervaka inte bara för livsmedelskvalitet, utan också för balans mellan näringsämnen. Huvudbegränsningen gäller antalet fetter.

Medicin terapi hepatos

Läkemedel och biologiskt aktiva tillsatser i kampen för levern - inte en stor, men viktig faktor för att uppnå positivt talare. Specialister använder antioxidanter, vitaminkomplex, preparat baserade på selen i sina behandlingsscheman. Men huvudbetoningen ligger på läkemedel som har hepatoprotective egenskaper. Denna grupp av medel innehåller ett brett spektrum av föremål, bland dem drogerna skiljer sig åt i principen om handling och verksamma ämnen. Vissa hepatoprotektorer är baserade på en komponent, andra kombinerar flera, detsamma gäller för effekten, förutom regenerering av hepatocyter, kan läkemedlet ytterligare säkerställa förbättring av gallens rörelse, ta inflammation, ta bort illamående, förbättra aptiten.

Hepatoprotektorer baserade på fosfolipider - det vill säga ämnen som är relaterade till cellulära membran av organet. Fosfolipider visas på en långvarig mottagning, endast i det här fallet ger de en märkbar effekt. Dessa droger innefattar essentialy, essel, cut och fosfoglie. Bland biverkningar är allergiska och matsmältningsstörningar.

Ornitinbaserade läkemedel - ornitin, HEP-Merz - föreskrivs för behandling av alkoholhepatos, gravid och omvårdnad de är kontraindicerade.

Vissa patienter står inför hepatos kombinerad med stagnation av gallan, i detta fall är effektiviteten uppvisande droger baserade på Ursodeoxychinsyra: Ursoliv, Ursosan, Westing, Licorcs. Alla listade medel ger rätt galles utflöde, ge inte till ROCK. Denna kategori av droger kräver också en lång mottagning.

Ett annat aktivt ämne som ingår i hepatoprotektorer är medhionin. Förutom att avgifta organet har de läkemedel som innehåller dem en anti-depressiv egenskap, så att de skriver ner dem, vars lever led till ett resultat av alkoholism. Denna grupp innehåller heptor och heptral.

Baserat på flavonoiderna hos mjölktistelpunktet producerar en stor mängd hepatoprotektiva medel. Bland dem, Hepaben, Sibicta, Silimar, etc., visar Rodistopshch bra resultat för att förbättra levertillståndet, återvända aptit, men ger ofta inte den önskade effekten vid behandling av hepatos av alkohol etiologi.

En annan aktiv substans är tiocyytisk syra. Förberedelser med den i kompositionen innefattar i diagrammet av medicineringsbehandling av hepatos hos patienter med diabetes, alkoholism, men det är omöjligt för gravida kvinnor. I sortimentet av apotek kan du hitta Otolipen, Tyogamma, Berlition.

Den senaste utvecklingen inom stimulering av matlagningsregenerering, stärker sin egen förmåga att neutralisera gifter och toxiner, förbättring av cellmembranens permeabilitet är lågmolekylära sockerarter, affine humana hepatocyter. Läkemedlet Heptong är en unik innovativ utveckling som visar imponerande resultat i kampen mot hepatos. Injektionsmetoden för att introducera läkemedlet tillåter honom att uppnå ett mål på kortast möjliga tid. Medel som möjligt att använda - en introduktion per dag och inga gäster på tabletter under dagen, och kursen har ett relativt lågt pris. Hög biotillgänglighet av heptong garanterar uppnåendet av det önskade resultatet efter de första applikationerna. Heptong kan användas under graviditet, drogen är helt naturligt, från möjliga biverkningar - endast enskild intolerans.

Folkmedicin

Med samtycke från den behandlande läkaren kan diet och mottagning av hepatoprotektorer kombineras med medel från arsenal av traditionell medicin. Alternativ medicin rekommenderar att patienter med hepatos tar chopper och infusioner av medicinska växter: Citron Mint, Cornflower, Rosehip.

"Råd av mig en slags medicin för att upprätthålla levern" - med en sådan begäran, behandlas människor dagligen till läkare och apotekare i apotek. I närvaro av verkliga problem med levern som kräver obligatorisk terapi är många övertygade. Antalet sådana potentiella patienter ökar efter långa semester och helger, under vilka en stor del av befolkningen älskar att ta alkoholhaltiga drycker och mångsidiga och inte att äta helt. Också aktivt reklam uppmanar att tänka på tillståndet för sin lever av varje person, som förklarar det med dålig ekologi, stress och ohälsosam mat. Det är för att upprätthålla tillståndet i denna kropp, droger som kallas hepatoprotektorer syntetiserades. Vad är denna medicinsk grupp, vad är deras verkliga effektivitet och vilka leversjukdomar kräver behandling - finner ut medaboutme.

Kortfattat om problemen med levern

Kortfattat om problemen med levern

Leveren är ett unikt organ i människokroppen. Medan cellerna i det centrala och perifera nervsystemet är känsliga för ett stort antal skadliga faktorer och är praktiskt taget inte återställda, ger levern sin ägare många av sina pregners. Efter kortvarig vidhäftning av alkohol, droger och andra toxiner, kan cellerna i denna kropp återvinnas oberoende utan någon speciell terapi (med ett obligatoriskt tillstånd: att stoppa receptionen av toxin).

Det faktum att en frisk person som inte har några problem med mag-tarmkanalen måste tas "läkemedel för att upprätthålla levern" är en myt. När allt kommer omkring behöver receptionen av några läkemedelsbehovsläsningar, och endast en läkare enligt resultaten av undersökningen kan bestämmas. Om det inte finns några klagomål är ultraljud och alla analyser normala, oroa dig inte för det faktum att med levern "något är fel": i 99% av fallen kommer dessa erfarenheter att vara helt förgäves.

Den vanligaste mänskliga oroliga smärtan i rätt hypokondrium, som han tar för problem med levern. I den överväldigande majoriteten är de förknippade med den hepatiska kapselns sträckning samtidigt som organets storlek ökar. Och det händer ofta med den så kallade fetthepatosen eller steathepatiten. Också, smärta i rätt hypokondrium sker när inflammation i huvudet på bukspottkörteln eller cholecystit. Emellertid kan endast läkaren levereras till den exakta diagnosen.

Hepatoprotektorer - vad det är

Enligt definitionen bidrar hepatoprotektorer till att stärka leverns avgiftningsfunktion och hjälpa hepatocyter att uthärda effekterna av externa faktorer (alkohol, inloppsmat och drycker, läkemedel och droger). De kallas "läkemedel för att upprätthålla lever". Denna grupp innehåller 5 stora undergrupper, som var och en representeras av en tillräckligt lång lista över drognamn. Låt oss räkna ut det i var och en av dem separat.

Inhibitorer av lipidperoxidering: Tioktsyra

Inhibitorer av lipidperoxidering: Tioktsyra

Dess verkan är förknippad med en minskning av produktionen av kväve med syrehepatocyter, som har en skadlig effekt för dessa celler och accelererar eliminering av mjölksyra. I Ryssland säljs 58 olika droger, vilket inkluderar Tilovinsyra. Bland dem existerar sådana läkemedel som Berlition, Togamma, Tioleepta, Otolipen etc. Läkemedlet i form av tabletter och i form av en lösning för intravenös administrering. Som indikationer för syftet med Tioktic syra, viral och toxisk hepatit, levercirros och ett antal andra, som inte är relaterade direkt med lever (diabetisk neuropati, ateroskleros, indikeras trofisk hud nedsättning etc.). Och ändå har speciella studier av effektiviteten av detta läkemedel som en hepatoprotektor inte visat några resultat. Samtidigt bevisas den goda effekten på ett tillförlitligt sätt vid behandling av ischemisk stroke på bakgrunden av diabetes eller diabetisk polyneuropati.

I Ryssland innehöll 3 droger detta ämne: bland dem hepta, heptor, heptor N. Läkemedlet är placerat som en hepatoprotektor, ökar produktionen och reduktionen av gallan. Tillverkare förklarar sina egenskaper så här: accelererar avlägsnandet av toxiner från levercellerna genom att få funktionen hos transportsystemen hos gallsyror. Vid genomförandet av kliniska studier i Förenta staterna, var emellertid inte bevisat att adhemationinen såldes som ett biologiskt aktivt tillsats till mat. Det finns en studie där han visade goda egenskaper för behandling av alkoholhaltiga lesioner, men resultatet var inte särskilt annorlunda än placebo, därför ansågs det inte vara tillförlitligt (det var ingen minskning av dödligheten och komplikationer). Som en hepatoprotektor under levercirrhosen bekräftades inte effekten av adhemetionin. Kostnaden för läkemedlet är tillräckligt stor, så i avsaknad av en bevisbas rekommenderas det inte att behandlingen av leversjukdomar (och oftast rekommenderas under alkoholhaltig hepatit) är irrationell.

I processen med olika test bekräftade emellertid antidepressiva egenskaper hos adhemationin, så detta läkemedel används i psykiatrin och neurologi för behandling av depression, narkotikamissbruk, olika mentala överträdelser. Och det betyder att dess oberoende och okontrollerade mottagning kan påverka tillståndet för centrala nervsystemet och psykisk hälsa och rekommenderas inte utan medicinsk observation.

Försäljningsledare i Ryssland - Fosfolipider

Försäljningsledare i Ryssland - Fosfolipider

Denna grupp är representerad av en mycket stor lista med droger, cirka 30 objekt i vårt land. Bland dem är de som är kända för alla som essentialy h, essentialy forte, fosfoglyph, essel, etc. Det finns både i form av tabletter och kapslar och i form av en lösning för intravenös administrering. Tillverkare hävdar att fosfolipider reglerar kolhydrat och fettmetabolism, förbättrar leverens funktionella tillstånd och dess förmåga att neutralisera gifter och toxiner, hämmar processerna med skleros och cellfibros i kroppsvävnaden (och det här är den huvudsakliga zirrosemekanismen). Indikationer för mottagning - nästan alla leversjukdomar som deklareras i instruktionerna, det vill säga några typer av hepatit, cirros, hepatos, etc.

Och samtidigt, essenserna, den mest kända och extremt populära hepatoprotectoren i vårt land - visade inte resultatet i någon av 5 stora kliniska studier, när det utsågs att behandla alkoholhaltig, giftig, läkemedelshepatit och steatohepatosis. Vidare har detta läkemedel identifierat förmågan att orsaka stillastående gallor, vilket är farligt med inflammatoriska processer i leverceller, intrahepatiska och gallkanaler.

Effektiviteten av andra droger från denna grupp är också under en stor fråga. Resultatet av forskning är ofta jämförbart med placebo-effekten. Dessutom är det ofta att under den tid som behandlingen utfördes (och ofta rekommenderas av kurser i flera veckor), återställs leverceller säkert självständigt och är okänt, vilket har påverkat det slutliga resultatet väsentligt.

Förberedelser av växt och naturligt ursprung

Denna grupp innehåller läkemedelsbaserade droger, silibinin, propolis. Dessa substanser är en del av olika läkemedel, såsom Carsyl, silimar, silimarin, etc., om i andra läkemedel från hepatoprotektorruppen, utfördes åtminstone vissa kliniska studier, då i förhållande till dessa läkemedel fortfarande är mer vag. I federal vägledning om användningen av droger är nivån på deras bevis indikerad som C och D (effektiviteten har inte bevisats, eller ineffektivitet har bevisats). Producenter av droger placerar dem som läkemedel som förbättrar levercellernas tillstånd, och rekommenderar att ta dem med giftig och alkohol hepatit, cirros, fetthepatos. Ofta innefattar dessa ämnen i kompositionen av dietdubbor för "förbättring och rengöringslever", eftersom inga kliniska prövningar krävs och ingen svarar för resultatet av deras mottagning.

Förberedelser av gallsyror: Ursodoxifolisyra

Förberedelser av gallsyror: Ursodoxifolisyra

Denna grupp är också representerad av en lång lista över läkemedel som säljs på apoteket i vårt land. Dessa inkluderar Ursosan, UrsoFalk, Estch, Urdox etc. De existerar i form av tabletter, ett pulver för framställning av en suspension, en lösning för intravenös administrering. De viktigaste egenskapen hos dessa läkemedel är deras förmåga att påskynda avlägsnandet av gallan från levern och gallblåsan, lösa små konkretörer. De studier som utfördes i olika länder bekräftade verkligen effektiviteten av dessa droger, men inte som sanna hepatoprotektorer. Förbättring av egenskaperna hos hepatocyter var resultatet av de koleriska och litogeniska egenskaperna hos dessa läkemedel. Därför används de huvudsakligen i beräkning av cholecystit, i de fall där läkaren väljer den konservativa taktiken för behandling (utan kirurgi).

Hepatoprotektorer: Skrämmande slutsatser

Ingen av de läkemedel som positionerar sig som hepatoprotektorer är inte registrerade i USA, Europa, Australien, Nya Zeeland. Där ingår de inte i standarder och protokoll för behandling av leversjukdomar. I dessa stater finns det ingen aning om förekomsten av en liknande grupp av droger. För vissa droger (tiokulatiga fosfolipider) hittar tillverkare en ganska logisk utgång - registrera dem som biologiskt aktiva tillsatser till mat, eftersom det i detta fall inte finns några allvarliga tester av dessa läkemedel från dem. Formulär kommitté för RAM som ledde av Vorobiev P.A. Innehåller hela gruppen i listan över droger med olaglig klinisk effekt. Och ändå, i vårt land, ingår dessa droger konsekvent i de årliga topp 10 bästsäljande drogerna.

Medaboutme rekommenderar att de avstår från självtillagning av dessa droger och följer uteslutande rekommendationer från den behandlande läkaren. I allmänhet är dessa läkemedel tillräckligt mjuka och säkra, men alla läkemedel kan ge biverkningar, därför är det inte nödvändigt att delta i självmedicinering.

Klara provet Förstår du droger?Förstår du droger? Bara svara på frågor ärligt, du får ett tillförlitligt resultat.

Levern är det största biokemiska laboratoriet i vår organism. Det deltar i mer än 500 reaktioner. Därför kan eventuella förändringar i sitt tillstånd påverka välbefinnandet. Alla känner till sin viktiga roll och hörs om en sådan formidabel diagnos, som cirros, många vill rengöra det, dricker speciella läkemedel. Någon söker folkmedicin, andra är mer betrodda av läkemedelsindustrins utveckling. Frågan är fortfarande att det faktiskt faktiskt?

Vad är levern?

Du kanske tror att levern bara väntar på att vi ska hjälpa henne. Det är inte sant. Kompensations- och regeneratorlevermöjligheter är enorma. När man sparar 25% av ett hälsosamt organ kan det återställa sig själv. Hur en hälsosam leververk, kommer vi aldrig att känna. Det har inga nervösa ändringar, så det gör aldrig ont. Leverceller Hepatocyter. Om cellen är dö, omfördelas belastningen mellan de återstående. Så, när den avsevärda delen av levern förstörs, kan det inte finnas några symtom och till och med förändringar i analyser.

Å ena sidan är det bra, leveret stör oss inte på bagage som en mage som kan vrida efter dålig mat, och efter 3 dagar har vi redan glömt det. Men om symptomen uppträdde, kan det redan vittna om allvarliga problem, bara att de inte blir av med. När problem med levern kan drabbas av följande funktioner:

 • Filtrering och bearbetning av giftiga produkter som kommer från mag-tarmkanalen;
 • Produktion av proteinmolekyler, deras ackumulering, transformation av aminosyror, ureabildning och syntes av kreatin;
 • bildning och lagring av glykogen;
 • Förvaring och omvandling av många vitaminer (A, PP, B, D, K), Järn, Koppar, Zink, Manganmetaller, Molybden, etc;
 • Produktion av enzymer som är involverade i metaboliska processer;
 • upprätthålla en balans mellan koagulations- och antislesting blodsystem, bildandet av heparin;
 • Deponering av blodplasma och enhetliga element, blodsystemreglering.

Fel med leverproblemen Ta problem med en bubbla bubbla, bukspottkörtel, ryggrad och många andra. Smärtan i levern kan dyka upp när den förstoras och sträcker sin egen kapsel, men vanligtvis är det redan löpande problem.

лекарства для печени 1

Ofta tar problem med bubblan, bukspottkörteln eller ryggraden problem med levern.

Förberedelser

Problem med lever kan utvecklas mer än 10 år och stör inte. Den genomsnittliga livslängden med diagnosen av cirros 9 år. Därför, även med problem med levern, kan du kämpa med dem. Ett namn på de medel som används i hepatologi ca 1000. Med terapi behandlas sjukdomen inte bara utan stöder också levern för att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för återhämtning. En av dessa grupper av droger är hepatoprotektorer. Hepatoprotektorer hjälper återställandet av metaboliska processer i levern, ökar organets motstånd till verkan av destruktiva faktorer, normaliserar funktionell aktivitet och stimulerar regenerativa processer i levern.

Krav på hepatoprotektorer

Eftersom levern är den kropp genom vilken många ämnen utbyte uppstår, måste droger inte bara vara kraftfulla, utan också för att uppfylla vissa säkerhetskrav, liksom:

 • väl mocka;
 • har effekten av "första passage" genom levern;
 • ha en fastighet som neutraliserar eller förhindrar bildandet av ämnen som skadar levern.
 • minska aktiviteten av inflammatoriska processer;
 • sakta ner bildandet av ärr;
 • hjälpa leverregenerering;
 • Orsaka inte avslag i leverpatologin;
 • omfattande enterogeptisk cirkulation;
 • Har ingen giftåtgärd.

Trots det faktum att kraven är kända har det perfekta läkemedlet ännu inte skapats. Mer än hälften av det presenterade användningsorganet ska den återstående delen delas in i fosfolipider, syntetivat, organproduktioner och aminosyror.

лекарства для печени 2

Trots det faktum att kraven på leverdroger är kända, har idealet ännu inte skapats.

Lista över droger

Grupp av hepatoprotektorer är uppdelade beroende på kompositionen.

Grupp I: Flavonoider av mjölktisteln kan innehålla både naturliga extrakt från växter och produceras av en syntetisk metod:

Dessa produkter innehåller en räv-silimarin substans (silibinin) i sig. Det skyddar och stabiliserar cellmembran. Spotilla är en kraftfull antitoxisk effekt, som kan hjälpa till med blek relentförgiftning. TRUE, i detta fall används modifiering med intravenös administrering. Det finns också en antioxidant och metaboliska effekter, accelererar regenerering av hepatocyter. Bildandet av ärrvävnad i kroppen saktar ner.

Cholestasis, det vill säga att gallarna i gallan kan vara en kontraindikation för receptionen. Om det ignoreras kan stillastående droger öka.

Typiskt är receptionen ungefär 4 veckor, ta en paus.

Grupp II: Resten av flavonoiderna, förutom mjölktisteln:

Hofitol, har en koleretisk och hepatoprotektiv effekt, på grund av innehållet i extraktet av kronärtskockblad. Det kan också minska nivån på "dåligt" kolesterol i blodet på en initialt hög nivå. Fördelarna med läkemedlet innefattar dess lilla toxicitet.

Liv 52 hjälper till att stärka leverskyddet från toxiner, har en komponent som används i stor utsträckning i indisk medicin. Men användningen av läkemedlet i den akuta inflammatoriska fasen är osäker och kan öka inflammation. Därför rekommenderas det att applicera läkemedlet när regenereringsfasen är aktiv och levern behöver stöd.

Grupp III: Hepatoprotektorer från djurorgan:

Hepatnosan - torkade hepatocyter av djur. I tarmarna absorberar det toxiner. Digesting absorberas och levereras näringskomponenterna i cellerna och levereras till levern. De arbetar som skyddsfaktorer på nivån av leverceller, återställer aktiviteten hos hepatocyter. Läkemedlet bidrar till accelerationen av reparativa processer.

SIREPS - hydrolysat av nötkreatursleverxtrakt. Innehåller 1 ml 10 mg cyanokobalamin. Främjar leverregenerering, har en rengöringseffekt. Använd inte i den aktiva fasen av sjukdomen, eftersom den inflammatoriska processen kan öka. Accepteras i kronisk hepatit och cirros, förgiftning till toxiner och droger.

лекарства для печени 3

Vissa droger bör inte användas i den aktiva fasen av sjukdomen, eftersom den inflammatoriska processen kan öka.

Grupp IV: Läkemedel som har viktiga fosfolipider i deras sammansättning:

Fosfolipider, inklusive fosfatidylkolin, är den viktigaste komponenten från vilken de flesta av membranen av leverceller själva består av en majoritet av tegelstenar. Fosfolipider är markerade och studeras i nästan 50 år, olika experiment och experiment utfördes. Återställande av cellmembran, levererar levern sin funktion. Används med ett mycket stort antal sjukdomar. Mottagningskursen varar vanligtvis ca 3 månader i avsaknad av kontraindikationer och oönskade effekter.

Medel från andra grupper som inte har ingått i de första fyra:

Från den här gruppen kommer vi att analysera i detalj UroxoFalk, som en förberedelse som har ett brett möte bland läkare. Den aktiva beståndsdelen (Ursodeoxycholsyra) hjälper till att skydda orgeln och har en koleretisk effekt. Används för att lösa upp gallegenor. Minskar toxiska effekter på epitelet av gallkanaler i lever och hepatocytmembran. Det underlättar borttagningen av gallan från kanalerna, vilket medför att avlägsna toxiner.

Den har kontraindikationer i form av en icke-fungerande gallblåsan, inflammatoriska tarmsjukdomar, gallkanaler, högkalciumbana stenar (synliga på röntgen), i allmänhet några tillstånd som förhindrar det förstärkta gallet utflöde från levern. Även cirros i dekompensationssteget.

Produktion

Hepatoprotektorer, de skiljer sig åt i komposition, verkningsmekanism. Läkare har en relation till dem tvetydiga, många av dem gäller och utfärdas endast för territoriet i post-sovjetiska länder. Ibland kan du träffas, recensioner som en person efter att ha lämnat alkoholistiska Beza sänkt ett visst läkemedel i 3 månader och hans test förbättrades. Det kan hända och inte på grund av drogen, men från det faktum att toxiner har upphört att agera på levern, och det kunde till viss del återhämta sig.

лекарства для печени 4

Med uppsägningen av effekterna av toxiner kan levern återställas till viss del.

Det viktigaste i behandlingen av levern är inte mottagandet av droger för ersättning för skada, som vi tillämpar sig, utan upphörande av effekterna av toxiner och andra destruktiva faktorer. Det vill säga, du måste överge alkohol, rökning och onödiga kilo (risk för alkoholfri fetthepatos). Eftersom alternerande läkemedel med en felaktig livsstil skapar vi illusionen av välbefinnande. Om det finns misstankar om att något är fel med levern Var noga med att kontakta en läkare. Felaktig självbehandling när problem med levern kan bara skada.

Litteratur

 1. E. I. Romanova, E. L. Krasavtsev Moderna aspekter av hepatoprotective terapi // Problem med hälsa och ekologi 2007 №2
 2. Novikov V.E.:, Klimkina E.I. Farmakologi av hepatoprotektorer // OBz. Wedge, Pharmal. Lek. ter. - 2005. - T. 4, №1 - s. 2-20

Fullt liv efter att ha tagit bort gallblåsan

Överträdelser av matsmältningssystemet i en eller annan grad finns hos varje person. Samtidigt finns det sjukdomar som bokstavligen delar livet före och efter. Det är just en sådan gallögd sjukdom som kräver kirurgisk ingrepp.

Enligt statistiken uppfyller HCB cirka 10-20% av den vuxna befolkningen i vårt land beroende på regionen. Kroppen spelar en viktig roll i matsmältningsprocessen, så livet utan gallblåsa kräver att ett antal regler och restriktioner kommer att beskriva nästa.

Gallbubbla funktioner

Gallblåsan (LDP) tillsammans med kanalerna bildar ett gallsystem. Dess huvudsakliga funktion är ackumulering av gall och kasta den i duodenum. Det ihåliga organet rymmer cirka 50-80 ml hemlighet, medan dess evakuering endast sker som svar på måltider.

Under dagen producerar levern ungefär en och en halv liter gall, men dess sammansättning och egenskaper förändras när man går in i gallblåsan. Det är nästan 10 gånger koncentrationen av gallsyror, bilirubin och kolesterol på grund av absorptionen av vatten och andra element genom organs väggar.

Gallblåsans arbete ger följande processer:

 • neutralisering av det sura mediet av magsaft;
 • Aktivering av pankreatiska enzymer;
 • Full matsmältning, splittring av fetter och absorption av vitaminer;
 • intestinala peristaler och utvecklingen av slem i den;
 • desinfektion av matpartiklar och förebyggande av helminthosos genom att skapa en alkalisk miljö;
 • Utveckling av hormoner och intestinala enzymer.

Orsaker till utseendet av stenar i gallblåsan

Normalt måste kroppen helt bli av med gallen i minskningen, men det är inte alltid fallet. Utseendet av gallsten sjukdom bidrar:

 • Medfödda patologier av kroppens struktur, böjning av bubblan eller kanalerna;
 • Byte av gallesammansättning, som ett resultat av vilket det blir tjockt, är slagen, börjar det bilda en fast fällning och stenar;
 • Ändra motorcykel gallkanalen;
 • hormonella misslyckanden, i synnerhet, efter att ha fått några droger (orala preventivmedel);
 • Förekomsten av övervikt, diabetes;
 • Obalanserad mat, konsumtion av produkter med högt innehåll av kolhydrater och kolesterol;
 • stillasittande livsstil;
 • frekvent stress;
 • Rökning, alkoholkonsumtion.

Symptom på gallway sjukdom

Styrelsen manifesteras av smärta, svårighetsgrad och obehag i rätt hypokondrium, smältning (kräkningar, illamående, uppblåsthet, belching). Det finns intolerans mot oljig mat, mejeriprodukter, såväl som skarpa och stekt rätter. Bland andra symtom på gallbladdernas störningar kan noteras:

 • ökande kroppstemperatur;
 • mörkning av urin och hölje ljusning;
 • gradvis minskning av kroppsvikt;
 • gulning av hud, scool ögon;
 • Snabb trötthet, generell försämring av välbefinnande.

Bollnamnsjukdom diagnostiseras baserat på laboratorietester, ultraljud, CT, MR, liksom röntgen.

Identifieringen av stenar i den livliga bubblan kräver inte alltid specifik behandling. Om patienten inte har några komplikationer, tillgodoser läkare till förväntad taktik. Dessutom utvecklas metoderna för upplösning av sand och stenar med ett antal droger, men sådan terapi är inte en panacea från HCR. Över tiden bildas stenarna igen.

Avlägsnande av LDP visas i utseendet av komplikationer, såsom akut eller kronisk kalcistisk cholecystit. Med framgångsrik kirurgisk behandling blir patienten av med negativa symptom utan några allvarliga konsekvenser för livskvaliteten.

Vad händer i kroppen efter operationen för att ta bort gallblåsan?

I 95% av fallen ger kirurgisk behandling endast lättnad och patienten börjar känna sig som om det inte fanns något ingripande. Samtidigt kan avlägsnandet av matsmältningssystemets organ inte passera utan spår. Efter operation i kroppen händer minst 3 viktiga förändringar:

1. Bilen har ingen plats att ackumulera, så det börjar kontinuerligt komma in i duodenum.

2. Den hemliga som bildas i levern sätter tryck på bryggorna.

3. Belén rensas inte längre av överskott av vatten, klor och natrium, därför förändras successivt sammansättning av tarmmikrofloran.

Omkring 30% av patienterna första gången efter operationen kan markera:

 • dra smärta i rätt hypokondrium;
 • känsla av tyngdkraft och uppblåsthet;
 • illamående före eller efter måltider;
 • bitterhet i munnen, förändring i smak, etc.

Försämringen av välbefinnande och andra negativa konsekvenser kan observeras hos patienter med duodenumsjukdomar eller bukspottkörteln, i andra fall har operationen fler proffs än minuses.

Digestion efter avlägsnande av gallblåsan

Efter operationen kan patienten observeras:

 • Stolsstörningar orsakade av en minskning av gallonkoncentrationen och, som ett resultat, försämring av livsmedelsbearbetning;
 • förändring av metabolism, i synnerhet brist på fettlösliga vitaminer, fettsyror, tarmproteiner och hormoner;
 • Tecken på tidig åldrande av kroppen genom att minska absorptionen av antioxidanter.

Med tiden är patientens kropp ombyggd och "lär" att göra utan en avlägsen myndighet. Under de behandlade läkarens rekommendationer återbetalas god hälsa:

 • Kronisk smärta i rätt hypokondrium och buk försvinner;
 • Stolen är normal;
 • Manifestationerna av andra sjukdomar i mag-tarmkanalen är jämn.

Restaurering efter avlägsnande av gallblåsan

Från och med de första dagarna efter operationen kommer patienten att möta ett antal restriktioner. Först och främst är de associerade med strömläge. Så, i den första dagen är bara vatten tillåtet, och inte mer än en och en halv liter.

På den andra dagen är det tillåtet att dricka växtbaserade champs, lågfett knefir, du kan äta flytande potatis potatismos. Därefter, under veckan i menyn, gnidade porridges, lätta buljonger, lågfett kött och fisk, introduceras rågkakor gradvis.

Viktig! Gallan är härledd från kanalerna endast under måltiderna, så patienten behöver gå till fraktionerad mat. Det är nödvändigt att äta 5-6 gånger om dagen. Om denna regel är uppfylld, kommer gallen inte att anges, därför är nya stenar inte bildade i kanalerna och den inflammatoriska processen kommer inte att börja.

Den fullständiga restaureringen av kroppen efter avlägsnande av gallblåsan tar ungefär sex månader. För att denna process ska kunna lyckas rekommenderas patienten:

 • I 1-2 månader, lyfta inte tyngdkraften, inte uppfylla hårt arbete på huset, eliminera intimt närhet;
 • Begränsa sporter, men samtidigt är en stillasittande livsstil inte välkommen;
 • Neka att besöka ett solarium, strand, bad och bastur - det är nödvändigt att undvika både överhettning och superkylning.

Läkemedel efter borttagning av gallblåsan

I den postoperativa rehabiliteringsperioden måste patienten få ett antal läkemedel. För att förhindra den infektiösa och inflammatoriska processen behöver de första dagarna dricka antibiotika. För att eliminera smärta kan läkaren utse smärtstillande medel och antispasmodik. Barnens förberedelser föreskrivs för att återställa gallproduktionen. Vi listar huvudet.

"Holosas" - sirap av växthus med en bred terapeutisk effekt. Den skådespelande komponenten i läkemedlet är extraktet av rosrika frukter, rik på vitaminer och mineraler.

Sirap, som anges i instruktionerna, förbättrar utsöndringen av gallan, stimulerar tarmperistalerna, har en mild antiinflammatorisk effekt, aktiverar pankreas drift, ökar kroppens motståndskraft mot smittsamma och bakteriella sjukdomar.

"Alllohol" - ett koleretiskt medel för växt ursprung, som inkluderar extrakt av nässla, vitlök, bikvax och torra galldjur.

Läkemedlet, i enlighet med anteckningen, bidrar till stimulering av levern, restaurering av matsmältningssystemets motorfunktioner, eliminerar inflammatoriska processer, eliminering av giftiga ämnen från tarmarna.

"Hofitol" är ett sätt att växt ursprung på grundval av extraktet av fältets kronärtskocka. Utsedd i terapeutiska och förebyggande ändamål.

Läkemedlet, enligt instruktionerna, bidrar till rening av levern från toxiner, normaliserar driften av det urin- och koleretiska systemet. Många patienter noterar mot bakgrunden av "hofitola" för att normalisera blodtrycket och en förbättring av aptiten.

"Odon" är ett potent Gilent-läkemedel av syntetiskt ursprung, vilket måste tas strikt för att utse den behandlande läkaren.

Användningen av denna fond kommer att eliminera smärta i rätt hypokondrium, illamående, halsbränna. "Odon", som anges i anteckningar, ökar syntesen och evakuering av gallan, vilket minskar risken för bergbildning, och avlägsnar också spasmerna i den släta intestinala muskulaturen.

Dessutom kan läkaren tilldela hepatoprotektorer - läkemedel som måste tas efter avlägsnande av gallblåsan. Detta är en grupp av droger som syftar till att normalisera levern i levern och andra matsmältningsorgan.

"Carsil" är en naturlig förberedelse för behandling och restaurering av leverns funktioner. Basen av läkemedlet är extraktet av fruktfrukter.

"Carsil", enligt instruktionerna, har membranstabiliserande och antihypoxiska egenskaper. Dessutom förhindrar verktyget fettrecarnation av leverceller och störningar av gallutflöde. Läkemedlet kan avsevärt lindra symtomen på leversjukdomar, medan det ofta föreskrivs tillsammans med andra läkemedel.

Uroofalk är ett läkemedel baserat på ursodeoxikolsyra, som har en koleretisk och hypoglykemisk effekt.

Såsom anges i instruktionerna reducerar den aktiva beståndsdelen av läkemedlet kolesterolkoncentrationen i gallkanaler. På grund av detta ökar innehållet av gallsyror i gallan, vilket bidrar till upplösningen av de konkretiga. Dessutom ökar läkemedlet utsöndringen av magen och bukspottkörteln.

"Essentialy Fort H" är ett läkemedel som innehåller fleromättade fettsyror som accelererar processen att återställa levercellerna. Fosfolipider av sojabönor Bönor minskar viskositeten hos gallan och reglerar fettväxlingen.

Enligt anvisningarna från "Essence of Forte H" reglerar processerna för kolhydrat och fettmetabolism i kroppen och förbättrar också leverfunktionerna i levern. Fosfolipider förhindrar kroppsfettdystrofi, minskar sannolikheten för bildandet av nya stenar i kanalerna. Detta är ett av de få droger som läkare ibland förskriver gravida kvinnor med matsmältningsproblem.

"Hepabene" - ett naturligt hepatoprotektivt läkemedel baserat på växtkomponenter. Den innehåller gräset extrakt av dehydraterna medicinska, frukterna av mjölktistel spotted och andra ämnen.

Läkemedlet, i enlighet med anteckningen, har en uttalad hepatoprotektiv och koleretisk effekt, liksom en måttlig antioxidant effekt. Efter mottagningsförloppet noterar många patienter bortskaffandet av obehag och spasmer i buken, eliminering av belching och halsbränna.

"Hepatrine" är ett biologiskt aktivt additiv (dåligt) erkänt som en av de mest effektiva för att upprätthålla och återställa leverfunktionerna.

Läkemedlet innehåller vegetabiliska extrakt av mjölktistel, kronärtskockblad, grupp vitaminer, lecitin och andra ämnen som förbättrar matsmältningssystemet. Samtidigt kan hepatrin inte användas som en oberoende medicin, det föreskrivs som en del av omfattande terapi.

Viktig! Trots det faktum att många noterade droger görs på grundval av naturliga växtkomponenter, bör deras användning samordnas med läkaren. Den okontrollerade mottagningen av hepatoprotektiva läkemedel kan leda till en försämring av patientens välbefinnande som har genomgått en operation för att ta bort gallblåsan.

Diet efter att ha tagit bort gallblåsan

Burk Det är omöjligt
Fettkött: kyckling, kalkon, kalvkött, kanin. Fet kött och slaktbiprodukter: anka, gås, fläsk, fett, lever.
Soppa på ett läckt kött eller grönsaksbuljong. Officiella fettbuljonger.
Kokt och bakade rätter, liksom kokta produkter. Stekt, rökt, skarp, syltad, salt.
Bakade grönsaker, söta frukter. Rå grönsaker, sura frukter och bär. Svampar, lök, vitlök, ingefära under förbudet i någon form.
Lika mjölkprodukter utan socker: kefir, avfettad stugaost, prostokvash. Rå mjölk, stekost, söt yoghurt, glass, vispad grädde, gräddfil.
Honung, marshmallow, marmelad, hoppade. Choklad, bakverk, bakverk.
Galet, torra salta kakor, kakor, gårdagens bröd. Svart bröd, färska bageriprodukter.
Växtbaserade minskningar, fäste svart eller grönt te, juice, frost, kompoter. Kaffe, kakao, starkt te.
Bokhete och pärla croup, ris, havremjöl, kli. Manna groats, baljväxter.

Livet efter avlägsnandet av gallblåsan: viktiga tips

Mat. Förutom fraktionerad matintag rekommenderas patienter att dricka upp till 2 liter vatten utan gas. Det är oönskat att dricka mat samtidigt för att minska koncentrationen av matsmältningsenzymer. Det bör begränsas till användningen av grönsaker och smör, godis och konserverad mat. Alkohol och rökning är också förbjudna.

Fysisk aktivitet. Trots det faktum att intensiva sportaktiviteter för de första sex månaderna inte är tillåtna är rörelsen nödvändig för normal drift av matsmältningssystemet. De första träningspasserna kan startas vid 6 veckor efter operationen. Först kan det gå, då det ökande ljuset och träna i gymmet.

Mediciner. Lev helt efter avlägsnande av gallblåsan hjälper mottagandet av droger som stimulerar produktionen av matsmältningsenzymer. Behandlingssystemet ska vara läkare i enlighet med patientens individuella egenskaper. Självbehandling och mottagning av kosttillbehör utan samordning med specialist är inte tillåtet.

Smärtsyndrom. Många patienter efter cholecystektomi klagar på smärta i leversmärta. Denna kropp saknar nervändningar, så obehag är förknippat med operationen. Om smärtan inte passerar kan det indikera utvecklingen av postcholektektomiskt syndrom eller PCPE. Detta tillstånd orsakas av ett brott mot det gallsystems arbete och kräver observation av läkaren.

Kom ihåg att även efter avlägsnande av gallblåsan är bildandet av nya stenar i kanalerna möjlig, eftersom det initialt är detta problem associerat med en förändring i gallernas fysikalisk-kemiska egenskaper. För att förhindra komplikationer måste patienten revidera funktionerna i näring och livsstil, endast i det här fallet kan situationen kontrolleras och uppnå förbättrat välbefinnande.

Läkemedel för behandling av lever: specificitet, effektivitetsbedömning och kostnad

I sökandet efter levermedicinering står en person står inför ett stort antal droger, och när inlärningsinstruktioner - med många oförståeliga termer. Vad är skillnaden mellan kosttillbehör? Hur fungerar hepatoprotektorer? Låt oss försöka räkna ut.

Medicinsk drogbehandling

Leveren utför ett stort antal viktiga uppgifter. Genom det kommer det mesta av blodet från tarmarna. Proteiner bildas i levern, inklusive de som är ansvariga för immunitet och blodkoagulering. Det kan lager med kolhydrater, fetter och vitaminer. Och levernutralerna och visar ett stort antal metaboliska produkter.

Faktorer som kan skada lever:

 • Fetma. Brott mot lipid och sockermetabolism, insulinresistens, typ 2 diabetes mellitus - allt detta leder till ackumulering av fetter i hepatocyter, bildandet av fettleversjukdom.
 • Alkohol. Organet etanol blir till acetaldehyd, vilket bidrar till att skada membranen inuti och utanför cellen.
 • Mottagning av hepatotoxiska läkemedel. Några antibiotika, anti-tuberkulosmedel, metotrexat, vissa icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och andra har hepatotoxicitet.
 • Virus. Med viral hepatit förstörs infekterade leverceller och utmatas ännu fler viruspartiklar.
 • Andra skäl som kolestas, tumörer och parasitiska levercystor, såväl som ärftliga sjukdomar, försämrad metabolism i levern.

Som ett resultat av åtgärden till levern av skadliga faktorer kan ett inflammatoriskt svar eller död av levercellerna utvecklas. Vid inflammationsprocessen ackumuleras elementen i bindväven, fibros av levern bildas, vilket kan röra sig till cirros.

Det är viktigt För behandling av levern är det först och främst nödvändigt att avlägsna orsaken till förstörelsen av leverceller. Utan detta kommer inga läkemedelsåtervinningsdroger att medföra resultat.

Följande grupper av droger används för att behandla leversjukdomar:

 • Antivirala eller antimikrobiella medel;
 • antiinflammatorisk (steroid och icke-steroid droger);
 • koleretisk (öka produktionen av gall eller förbättra eliminering);
 • choletolytisk (förstör stenarna i den livliga bubblan);
 • Antispasmodik (slappnar av smidiga muskler i gallkanalen, minska smärta);
 • Korrigerande insulinresistens (metformin);
 • Medel för behandling av fetma (orlistat);
 • påverkar intracellulär metabolism i levern (vitaminer, aminosyror, etc.);
 • bidra till att binda och avlägsna förgiftningsämnen (adsorbenter, antidots);
 • Hepatoprotektorer.

Hepatoprotektorerna innefattar droger av olika natur, men de är förenade med ett gemensamt mål - för att skydda levercellerna från skador. Trots det stora antalet artiklar som visar positiva effekter från att ta emot hepatoprotektorer finns det ingen absolut perfekt hepatoprotektor som verkar i alla lesioner i levern. Varje medel har sin egen verkningsmekanism, fördelar och nackdelar.

S. V. Okovyt föreslog klassificeringen av hepatoprotektorer, som tar hänsyn till deras ursprung och principen om drift.

 1. Förberedelser av växthus:
  1. Preparat innehållande extraktion från destillation (silimarin, silibinin);
  2. Preparat innehållande extraktioner från lakrits (glykyrrhizinsyra);
  3. Preparat innehållande extrakt från andra växter (Artichoke et al.).
 2. Förberedelser av animaliskt ursprung (till exempel från en griss lever).
 3. Preparat som innehåller väsentliga fosfolipider.
 4. Förberedelser med förmånliga avgiftningseffekter:
  1. Läkemedel med direkt avgiftningseffekt (ornitin aspartat, glutamin-arginin);
  2. Preparat med indirekta avgiftningseffekter (laktulos, adhemetionin, metadoxin, etc.);
 5. Förberedelser av gallsyror (Ursodeoxikolsyra).
 6. Förberedelser av olika grupper (tiokulatsyra).

Aktiva ämnen:

 • Tioctovaya eller Alfa-liposyra. Det påverkar en av cellskadormekanismerna - lipidperoxidering. Undertrycker syntesen av kväveoxid, som ett resultat skyddar hepatocyter från toxiner. Justerar kolhydrat och fettbyte, kolesterolbyte.
 • Glykyrrhizinsyra. Ursprungligen använd som ett antiviralt medel. Minskar inflammation, skyddar leverceller på grund av antioxidantverkan. Stimulerar interferonprodukter och immunitetsaktivitet.
 • Adethionin. Det påverkar inte bara levern, utan också på hjärnan. Den har antidepressiv verkan. Delta i syntesen av aminosyror, fosfolipider, neurotransmittorer. Hjälper till att neutralisera och markera gallsyror i gallsystemet.
 • Väsentliga fosfolipider. Delar ingår i levercellernas skal, bidrar till bevarandet av deras struktur. Påverkar utbytet av lipider.
 • Ursodeoxycholsyra. Vattenlöslig brikcar, stabiliserar hepatocytmembran.
 • Extrakt av fruktfruktspotted, silibinin. Minskar den skadliga effekten av fria radikaler. Stimulerar proteinsyntes. Skyddar leverceller från toxiner tränger in dem.
 • L-ornitin L-aspartat . Används vid behandling av hepatisk encefalopati. Reglerar metabolism i leverceller. Hjälper till att bestämma ammoniaken och ta den i form av urea.
 • Metadoxin. Hjälper till att dela alkohol och minska förgiftning. Åtgärden bekräftas endast av studier med alkoholhepatit.
 • Kronärtskocka lämnar extrakt. Den har en koleretisk, diuretisk och hepatoprotektiv effekt. Det är omöjligt att använda med gallsten sjukdom och akut hepatit.

Användningen av alla läkemedel kan ha begränsningar och biverkningar. De flesta hepatoprotektorer kan inte användas under graviditet och amning, de kan orsaka allergiska reaktioner. Läkemedel med en koleretisk effekt kan inte användas med en gallsjukdom. Separata levertabletter är bäst under kontrollen av den behandlande läkaren.

Behandlingar för behandling av lever

Enligt olika studier, mer än hälften av hepatoprotektorer [ett] Presenteras till försäljning tillhör Dålig - Biologiskt aktiva tillsatser. Till skillnad från drogerna är BAA registrerat under ett förenklat system, som ibland används av skrupelfria tillverkare. Typiskt är biologiskt aktiva tillsatser av naturliga, naturliga komponenter. På förpackningen av BAA finns det en märkning "är inte ett läkemedel" och "biologiskt aktivt tillsats till mat."

Bland mediciner Enligt studien av "övervakningen av utnämningarna av läkare" som genomfördes av IPSOS Comcon i april 2016, leder drogen "fosfogli" först bland droger för leversjukdomar utsedda av terapeuterna i en poliklinik i de största städerna i Ryssland [2] . Topp tio av de utsedda drogerna inkluderar också "essensen of Forte N", "Silimar", "Carsil", "Levnyon 140", "HEP-Merz", "Essensial N", "Legalong 70", "LIV 52" , Liposyra [3] . Enligt andra studier anses ledarna också "Cut Pro", Esslever Forte, Heptral, Ursosan, Ursofalk, Berlition och Hofitol.

Vissa leverläkemedel innehåller samma aktanter. Till exempel är fosfolipider huvudkomponenten i "essensential", "skuren om" och Esslever Forte.

En kombination av aktiva substanser är möjlig, "fosfos" kan bringas som ett exempel. Glycyrrhizinsyra har antiinflammatorisk och hepatoprotektiv verkan. Fosfolipider har inte bara en cytoprotektiv effekt, men förbättrar också de lipofila egenskaperna hos glykyrrhizinsyra, vilket ökar intensiteten och hastigheten hos sugningen.

Exempel på växtbaserade läkemedel är "Carsil", "HEP-Merz".

Tänk på några av ovanstående läkemedel mer detaljerat.

"Fosfoglie"

Aktiva ämnen i läkemedlet:

 1. glykyrrhizinsyra i form av natriumsalt;
 2. fosfolipider.

Indikationer för ansökan:

 • fettdegenerering av levern (hepatos);
 • alkoholhaltig, giftig, leverläkemedelsskador;
 • I komplexet vid behandling av viral hepatit, levercirros och psoriasis.

Kontraindikationer:

 • ökad känslighet för läkemedlets komponenter;
 • antifosfolipidsyndrom;
 • Graviditet och ammande period;
 • Barnålder upp till 12 år.

Läkemedlet måste användas med försiktighet i närvaro av portalhypertension eller arteriell hypertoni.

Åtgärdsspektrum

"Fosfoglie" avser kombinerade droger. Fungerar som ett membran-stabiliserande, hepatoprotektivt och antiviralt medel.

 • Glycyrrhizinsyra har en antiinflammatorisk effekt, undertrycker reproduktionen av hepatitvirus i levern. Detta beror på en ökning av utvecklingen av antivirala molekyler - interferon, en ökning av aktiviteten av fagocytos och mördarceller. Glycyrrhiziska syrasalter skyddar leverceller på grund av antioxidantegenskaper. Främjar bildandet av egna antiinflammatoriska ämnen - glukokortikosteroider, minskar inflammation.
 • Fosfatidylkolin (den huvudsakliga verkande komponenten av fosfolipider) är ansvarig för restaureringen av cellmembran - membran. Det förhindrar förlust av enzymer och aktiva substanser, normaliserar protein och lipidutbyte. Undertrycker bildandet av bindväv, vilket minskar risken för fibros och levercirros.

När hudskador på grund av den membranstabiliserande och antiinflammatoriska åtgärden begränsar spridningen av processen och bidrar till att minska manifestationerna av sjukdomen.

Funktioner av läkemedlet

"Fosfoglie" ingår i listan över vitala och viktigaste droger. Det kan orsaka biverkningar i form av allergiska reaktioner, matsmältningsstörningar, en ökning av blodtryck och periferödem. Läkemedlet produceras i Ryssland.

Den genomsnittliga kostnaden för kursen: 2005 Rubles per månad När du tar 2 kapslar 3 gånger om dagen, kostar den beräknade förpackningskostnaden - 539 rubel per 50 kapslar.

Fördelar och nackdelar:
 • Effektiv i viral hepatit som patogenetisk terapi och inflammatoriska processer i levern. Kombination av två aktiva substanser.
 • Ofta är resten av drogerna ordinerat av läkare.
 • Det är omöjligt att använda i intoleransen till glykyrrhizinsyra.

"Essential Forte N"

Aktivt ingrediensdrog : Viktiga fosfolipider.

Indikationer för ansökan:

 • levervätskedystrofi;
 • kronisk hepatit, levercirros;
 • Giftig leverskada, alkoholhepatit;
 • störningar i leverfunktionen i andra somatiska sjukdomar;
 • Toxicos av graviditet;
 • Förebyggande av återkommande av gallstens bildning;
 • psoriasis (som hjälpbehandling);
 • Strålningssyndrom.

Kontraindikationer:

 • ökad känslighet för ingredienserna i läkemedlet;
 • Barnålder upp till 12 år.

Åtgärdsspektrum

Läkemedlet avser hepatoprotektorer. Fosfolipider i "Essential Fort H", jämfört med sina egna fosfolipider av kroppen, innehåller fler PPGC-fleromättade fettsyror. Dessa molekyler är inbäddade i membranen hos leverceller, hjälper deras restaurering, riva membranstrukturen och förbättrar metabolismen i levercellerna.

Fosfolipider är involverade i utbyte av fetter och kolesterol, minskar gallens förmåga att bilda stenar.

Funktioner av läkemedlet

Inte kontraindicerat under graviditeten, till skillnad från andra fosfolipidbaserade medel. Läkemedlet kan orsaka biverkningar i form av allergiska reaktioner, gastriskt obehag och diarré. Produktionen av drogen ligger i Tyskland.

Genomsnittlig kostnad: 2598 Rubles per månad När du tar 2 kapslar 3 gånger om dagen är det uppskattade förpackningspriset 1257 rubel för 90 kapslar.

Fördelar och nackdelar:
 • Originalberedning, en av de mest populära på marknaden.
 • Kostnaden är något högre än för liknande droger.

"Rezayut om"

Aktiv substans: Fosfolipider är fleromättade från sojacitin.

Indikationer för ansökan:

 • leverfett degenerering;
 • kronisk hepatit, levercirros;
 • giftig leverskada
 • Förbättrad kolesterol i blod om kosten är ineffektiv.

Kontraindikationer:

 • ökad känslighet för läkemedlets komponenter;
 • Antifosfolipidsyndrom.

Åtgärdsspektrum

"Rezayut Pro" accelererar restaureringen av leverceller och stabiliserar cellmembran på grund av innehållet av fosfatidylkolin, fosfoglycerider och linolsyra. Läkemedlet undertrycker bildandet av kollagen i levern, minskar kolesterolnivåerna, normaliserar lipidutbytet.

Funktioner av läkemedlet

Läkemedlet kan orsaka allergiska reaktioner, störningar från matsmältningen. Extremt sällan noterade kränkningar av blodkoagulering - utslag, blödning hos kvinnor i intermentrumentperioden. Om du tar warfarin samtidigt kan en doskorrigering krävas. Det finns restriktioner i receptionen under graviditet och amning. Producerad i Tyskland. Faktum är att läkemedlet är en analog av "Essential Fort H".

Det genomsnittliga priset för kursen: 2546 Rubles per månad med ett diagram över en mottagning 2 kapslar 3 gånger om dagen, 1369 rubel per 100 kapslar.

Fördelar och nackdelar:
 • Reducerar kolesterolnivåerna.
 • Mottagningsfrekvensen enligt anvisningarna - 2 kapslar 3 gånger om dagen före måltiden.

Esslever Forte

Aktiv substans: Fosfolipider i kombination med vitaminerna i gruppen B och E.

Indikationer för ansökan:

 • levervätskedystrofi, försämrad lipidlever;
 • hepatit, levercirros;
 • Giftig leverskada (alkoholhaltig, narkotisk, dosering);
 • strålningssyndrom;
 • Psoriasis (som en del av kombinerad terapi).

Kontraindikationer:

 • överkänslighet mot komponenterna i läkemedlet;
 • Barnålder upp till 12 år.

Åtgärdsspektrum

Kombinerad förberedelse för behandling av leversjukdom. Effekten av fosfolipider liknar de beredningar som redan beskrivits. Omättade fettsyror är en del av cellmembranen, deras struktur återställs och skyddas mot toxiner och fria radikaler. Läkemedlet saktar också nedbildningen av bindväv i levern. Att lägga till vitaminer bidrar till att etablera metaboliska processer i kroppen.

Funktioner av läkemedlet

Biverkningar är allergiska reaktioner, en känsla av obehag i magen. Försiktighet kan appliceras under graviditeten under amning. Producerad i Indien.

Genomsnittlig kostnad: 2109 Rubles per månad med en krets 2 kapslar 3 gånger om dagen, 567 rubel per 50 kapslar.

Fördelar och nackdelar:
 • Förutom fosfolipider är vitaminer närvarande i beredningen. Priset är under, jämfört med exempel, med "kärnan i Fort H".
 • Läkemedlet avser generika.

"Carsil"

Aktiv substans: Destillationer av spotted frukt extrakt torr (ekvivalent av silimarin).

Indikationer för ansökan:

 • Giftig skada på levern (alkoholism, förgiftning av halogeninnehållande kolväten, föreningar med tungmetaller, doseringsläsningar i levern) och deras förebyggande;
 • kronisk hepatit, levercirros;
 • Stater efter infektiös och giftig hepatit;
 • dystrofi och fet levervätska;
 • Korrigering av överträdelser av lipidmetabolism.

Kontraindikationer: Överkänslighet.

Åtgärdsspektrum

Distributionsextrakt stimulerar bildandet av proteiner och fosfolipider i skadade leverceller, interagerar med fria radikaler och reducerar deras negativa effekter. På grund av detta accelereras restaureringen av hepatiska celler. De aktiva substanserna hämmar penetreringen av några giftiga substanser i cellerna (till exempel dikterna av svampen av den bleka lövningen).

Funktioner av läkemedlet

Långsiktigt användning ökar på ett tillförlitligt sätt andelen överlevnad av patienter som lider av cirros. Läkemedlet absorberas dåligt i tarmarna. Endast efter upprepad mottagning inuti 140 mg 3 gånger om dagen uppnås en stabil koncentration. Biverkningar av substansen - Diarré, allergiska reaktioner noteras. Producerad i Bulgarien.

Genomsnittspris: 1488 Rubles per månad När du tar 4 steg 3 gånger om dagen är kostnaden 720 rubel för 180 dragees.

Fördelar och nackdelar:
 • Lönsamt pris.
 • Låg biotillgänglighet av läkemedlet, kursens varaktighet.

"HEP-Merz"

Aktiv substans: L-ornitin-L-aspartat. Framställd i förpackningar, i form av en blandning av granuler för framställning av en lösning för intag .

Indikationer för ansökan:

 • Akut och kroniska leversjukdomar åtföljd av hypertronmiamia;
 • Hepatisk encefalopati (latent och uttalad);
 • Fet hepatos och steatogeatit.

Kontraindikationer:

 • överkänslighet mot komponenterna i läkemedlet;
 • Uttalade njursvikt med kreatininindikator mer än 3 mg / 100 ml;
 • laktationsperiod;
 • barndom.

Åtgärdsspektrum

Läkemedlet är involverat i bildandet av ureabildning, minskar en ökad nivå av ammoniak i kroppen. Förbättrar proteinmetabolism med intravenös näring.

Främjar insulinproduktion och somatotropiskt hormon. Hjälper till att minska svaghet och smärta, bekämpa matsmältningsstörning, normalisera ökad viktkropp.

Funktioner av läkemedlet

Det kan orsaka biverkningar: allergiska reaktioner, matsmältningsstörningar, mycket sällan smärta i lemmarna. Under graviditeten måste vård vidtas när det tillämpas. Producerad i Tyskland.

Den genomsnittliga kostnaden för kursen: 5468 Rubles per månad när du tar 1 paket 3 gånger om dagen. Ungefärligt förpackningspris 1764 Ruble för 30 paket.

Fördelar och nackdelar:
 • Handlingar som syftar till en av orsakerna till hepatisk encefalopati.
 • Högt pris.

På exemplet av dessa läkemedel kan det ses att hepatoprotektorer kan skilja sig avsevärt på åtgärd, komposition och kostnadskostnad. Detta gör det möjligt för doktorn att hämta läkemedel för levern för varje patient beroende på situationen.

Добавить комментарий